lengyel-angol fordítás erre a szóra: szanowany

PL

"szanowany" angol fordítás

volume_up
szanowany {mn hímn.}
volume_up
szanować {foly. ige}

PL szanowany
volume_up
{melléknév, hímnem}

szanowany (és: szanowny)
W przeszłości zawód nauczyciela był szanowany i ceniony.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
Japonia stanowi jeden z najbardziej godnych uwagi sukcesów odnowy gospodarczej i społecznej w historii świata; jest to obecnie szanowany kraj, zasługujący na podziw.
Japan has been one of the most notable success stories of economic and social recovery in world history, today being a respected country, worthy of admiration.
Pomimo uczestnictwa Turcji w konkursie piosenki Eurowizji jestem jednak tego samego zdania, co bardzo szanowany były prezydent Niemiec, Theodor Heuss, który podał jasną definicję Europy.
However, despite Turkey's participation in the Eurovision Song Contest, I am of the same opinion as the highly respected former German president, Theodor Heuss, who gave a clear definition of Europe.
szanowany (és: ceniony, przemyślany)
szanowany (és: kosztowny, szanowny, kochany, drogi)
Wiadomo, znajdujecie kogoś, kto jest szanowany i ma masę pieniędzy.
You know, you find somebody who is respectable and has a lot of money.

Példamondatok a(z) "szanowany" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishBłękitnopłetwy był szanowany przez ludzi przez całe wieki.
Now, bluefin were revered by Man for all of human history.
PolishW Yongkang, jestem szanowany, i mam dużo klientów.
In Yongkang, I'm well-trusted, and I have many customers.
PolishTrudno też winić wspólnotę międzynarodową o niepodejmowanie starań w tym względzie, jako że negocjacjom przewodził szanowany arbiter Martti Ahtisaari.
The international community can hardly be accused of not trying, as negotiations were headed by the distinguished peacemaker Martti Ahtisaari.