lengyel-angol fordítás erre a szóra: rozpoznawać

PL

"rozpoznawać" angol fordítás

PL rozpoznawać
volume_up
[rozpoznaję|rozpoznawalibym] {folyamatos ige}

1. általános

Gdybyśmy mogli to zmienić, by rozpoznawać co nas czeka, robilibyśmy wszystko o wiele lepiej.
If you could start to move that, to identify what you're up against, you're going to do things a hell of a lot better.
Jako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
So, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Celem nowej procedury nadzorczej jest rozpoznawanie i likwidacja nierównowagi makroekonomicznej oraz przeciwdziałanie spadkowi konkurencyjności.
This new surveillance procedure aims to identify and address macroeconomic imbalances and declining competitiveness.
rozpoznawać (és: rozpoznać)
volume_up
to know [knew|known] {i.} (recognize)
Jak wszyscy wiemy, krupierzy w kasynach przechodzą szkolenie psychologiczne pomagające im rozpoznawać graczy wykazujących zachowania związane z uzależnieniem.
As we all know, croupiers in casinos receive psychological training in order to spot players with addictive behaviour.
Komputer bada obraz, rozpoznaje, gdzie są.
We used a computer vision tracking system in order to know where they were.
Dodaliśmy więc drugie słowo, które jest rozpoznawane przez system.
So what we do is we give you another word, one for which the system does know the answer.
rozpoznawać (és: poznać, poznawać, rozpoznać)
volume_up
to recognise {i.} [GB] (identify)
Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają i wiążą inne specyficzne białka.
Monoclonal antibodies are proteins that recognise and bind to other unique proteins.
Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają inne swoiste białka i wiążą się z nimi.
Monoclonal antibodies are proteins that recognise and bind to other unique proteins.
które rozpoznają inne swoiste białka i wiążą się z nimi.
proteins that recognise and bind to other unique proteins.
Dorosłe osobniki rozpoznają młode a młode rozpoznają dorosłe.
The adults can recognize the juveniles; the juveniles can recognize the adults.
They can recognize faces.
Projektanci rozpoznają ten typ współpracy jako istotę powtarzalnego, przybliżającego rozwiązanie procesu.
Designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process.
Im bardziej wzrasta Twoja umiejętność, tym bardziej rozpoznajesz te drobne punkty, i drobne ruchy.
As your skill increases, you learn to find those tinier spaces, those tinier movements.

Szinonimák (lengyelül) a(z) rozpoznawać szóra:

rozpoznawać

Példamondatok a(z) "rozpoznawać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZaczynasz rozpoznawać, na co możesz zachorować, więc możemy zacząć zapobiegać tym chorobom.
Because the problem is, when you have advanced cancer, we can't do that much today about it, as the statistics allude to.
PolishNależy rozpoznawać, przewidywać i zapobiegać kryzysom, a swoboda gospodarcza nie może oznaczać anarchii gospodarczej.
We must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
PolishPotrzeba tego również w ramach szkoleń pracowników służby zdrowia, by mogli oni lepiej rozpoznawać przypadki użycia przemocy.
It is also needed in medical training so that the use of violence can be better recognised.
PolishUczą się latać i rozpoznawać pokarm, który znajdą na wolności.
And in these places they are cared for.
PolishPo otrzymaniu takiego rodzaju danych, już po sześciu czy siedmiu minutach nagrania Dylan zaczyna rozpoznawać kształty, również twarze.
So, given that kind of video input, with just about six or seven minutes worth of video, Dylan can begin to extract patterns that include faces.
PolishWszystkich pacjentów z zespołem PWS należy monitorować w celu wykrycia objawów zakażenia układu oddechowego, które należy rozpoznawać i intensywnie leczyć najwcześniej jak to możliwe.
All patients with PWS should be monitored for signs of respiratory infections which should be diagnosed as early as possible and treated aggressively.
PolishTak więc, teraz wierzymy, że różne kształty wabików pomagają samcom rozpoznawać samice w świecie ryb-wędkarzy, ponieważ wiele z tych samców jest po prostu karłami.
So, now we believe that the different shape of the lure is how the male recognizes the female in the anglerfish world, because many of these males are what are known as dwarf males.