lengyel-angol fordítás erre a szóra: realizowane w ramach

PL

"realizowane w ramach" angol fordítás

Példamondatok a(z) "realizowane w ramach".

Hasonló fordítások a(z) "realizowane w ramach" szóra angolul

realizować ige
w prepozíció
w névmás
English
rama főnév

Példamondatok a(z) "realizowane w ramach" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPonadto powinniśmy uprościć, objaśnić oraz przyspieszyć działania realizowane w ramach projektów i bardziej ukierunkować projekty na konkretne cele.
In addition, the project practices should be simplified, clarified and accelerated and made more result-oriented.
Polish    Cele Konstytucji, w odniesieniu do kwestii uregulowanych w niniejszej sekcji, są realizowane w ramach wspólnej polityki transportowej.
The objectives of the Constitution shall, in matters governed by this Section, be pursued within the framework of a common transport policy.
PolishReformy w dziedzinie programów są w dużej mierze realizowane w ramach procesu bolońskiego, którego celem jest stworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego do roku 2010.
Reforms in the area of curricula are largely pursued within the framework of the Bologna Process, which seeks to create a European higher education area by 2010.
PolishJednak należy je nakładać, jeśli jest to konieczne, jak również ważne jest, aby sankcje odgrywały większą rolę, były spójniej realizowane w ramach strategii ochrony praw człowieka.
However, they should be imposed if necessary, and it is very important that sanctions play a wider, more consistent role in the strategy for protecting human rights.
PolishMam na myśli takie projekty, jak rozbudowa budynku Konrada Adenauera czy Dom Historii Europejskiej; projekty te będą dalej realizowane w ramach omawianego budżetu ograniczeń.
I am referring to projects such as the extension of the Konrad Adenauer Building, projects such as the House of European History; these projects will go ahead under this budget of restrictions.

Más szótárak

Polish
  • realizowane w ramach

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.