lengyel-angol fordítás erre a szóra: przyglądać się

PL

"przyglądać się" angol fordítás

volume_up
przyglądać się {foly. visszah. ige}

PL przyglądać się
volume_up
[przyglądam się|przyglądałbym się] {visszaható ige}

1. általános

przyglądać się (és: uważać, dostrzegać, dostrzec, podpatrywać)
To naprawdę interesujące przyglądać się, jak to się dzieje.
And it's really interesting to see how this happens.
Możemy przyglądać się Kazachstanowi w przyszłych latach, by zobaczyć, czy spełni on te warunki.
We can keep an eye on Kazakhstan in the years ahead to see if it meets those conditions.
W przyszlym roku możemy przygladac sie zwalczaniu robaków morskich juz tylko zostalo 35.000 przypadków na świecie.
We may see the eradication of guinea worm next year -- there are only 35,000 cases left in the world.

2. "komuś/czemuś"

Zamierzam jednak bardzo bacznie przyglądać się procesowi wdrożenia.
I do, however, intend to keep an extremely close eye on its implementation.
Musimy bacznie przyglądać się możliwościom technicznym.
We must keep a close eye on technical possibilities.
W każdym razie mam zamiar dokładnie przyglądać się tej sprawie.
I do intend, in any case, to keep a close eye on this matter.

3. "czemuś"

przyglądać się
volume_up
to spectate {i.} (at sth)

4. "badawczo"

przyglądać się (és: spojrzeć, spoglądać, przyjrzeć się)
volume_up
to peer [peered|peered] {tárgyatl. i} (at sb/sth)

Hasonló fordítások a(z) "przyglądać się" szóra angolul

się névmás

Példamondatok a(z) "przyglądać się" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishBędziemy uważnie się przyglądać, czy te przepisy są poprawnie stosowane.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
PolishNie wolno nam stać w miejscu i przyglądać się, jak rozwija się nasza przyszłość.
We must not let ourselves stand by and be spectators of our own future.
PolishNie możemy stać i przyglądać się obojętnie tej nowej chińskiej dominacji.
We cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
PolishOczywiście z Zachodu łatwo jest się przyglądać.
For Westerners, it is of course easy to stand by and view this as a spectator.
PolishPowiedział mi, że nie byłby w stanie przyglądać się lub poddawać niesprawiedliwości nie robiąc nic.
He told me that he would have been unable to witness or submit to injustice without doing anything.
PolishZ tej perspektywy można być pewnym, że Komisja będzie niezwykle uważnie przyglądać się tym sprawom.
From that point of view you can be sure that the Commission will follow these matters very closely.
PolishUważam, że jest to dość ważne, jeżeli zaczniemy przyglądać się nowoczesnym sposobom wizualizacji danych.
Now this is going to be really important as we start getting to things like data visualization.
PolishZapewniam Pana, że ze względu na moje zainteresowania, będę uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji.
I assure you that because of my interest in my portfolio, I will follow what happens very closely.
PolishKomisja będzie nadal pilnie przyglądać się tej sprawie.
The Commission will continue to watch this issue carefully.
PolishCzy Europa będzie się temu przyglądać niczym cichy wspólnik?
Will Europe continue watching as a silent accomplice?
PolishZacząłem dokładniej przyglądać się komputerom.
And so, I began to think more carefully about the computer.
PolishTo kwestia, której będziemy musieli się nieustannie przyglądać, ponieważ zagrożenia te ciągle się zmieniają.
It is an issue we are going to have to keep looking at because inevitably, the threats change all the time.
PolishKiedy zacząłem się im przyglądać, dostrzegłem, że stały się ekstremalnie przystosowane do życia z nami.
They'd become extremely adept at living with us.
PolishEuropa nie może sobie pozwolić, aby jedynie przyglądać się z boku międzynarodowym negocjacjom w sprawie ochrony klimatu.
Europe cannot afford to only be a spectator at international negotiations on climate protection.
PolishEuropa nie może jednak pasywnie przyglądać się temu, jak Moskwa i Waszyngton debatują nad jej strategiczną przyszłością.
However, Europe cannot sit passively by while Moscow and Washington discuss its strategic future.
PolishPowinniśmy przyglądać się już funkcjonującym, udanym projektom i korzystać z unijnych powiązań, by znaleźć najlepsze praktyki.
We should be looking at existing successful projects and using EU links to find best practice.
PolishCzy zatem cała reszta ma stać i jedynie przyglądać się?
Is everyone else simply to stand and watch?
PolishUnia Europejska musi przyglądać się temu bardzo uważnie.
The EU has to monitor that very closely.
PolishNie możemy przyglądać się biernie tym zjawiskom.
We cannot observe these events passively.
PolishProblemowi temu należy bacznie się przyglądać.
This problem needs to be watched closely.