lengyel-angol fordítás erre a szóra: przetestować

PL

"przetestować" angol fordítás

PL przetestować
volume_up
{befejezett ige}

przetestować (és: próbować, wypróbować, testować)

Szinonimák (lengyelül) a(z) przetestować szóra:

przetestować

Példamondatok a(z) "przetestować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishMożemy przetestować tę teorię szukając takich łańcuchów w konektomach.
So one way of trying to test the theory is to look for such chains inside connectomes.
PolishNastępnie zabrali brykiety ze sobą do instytutu MIT, aby je przetestować.
And they took the briquettes back to MIT so that they could test them.
PolishAby przetestować serię animacji na slajdzie, kliknij Odtwarzaj.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
PolishSpróbowaliśmy więc przetestować system z wysłaniem książek do Indii.
So we thought, okay, well, let's try out this send books to India thing.
PolishProszę nas uspokoić i przetestować porozumienie ACTA pod kątem praw podstawowych.
Put our minds at ease, Mr De Gucht, and test ACTA against fundamental rights.
PolishMiał rację, pomysł był głupi, ale dało się go przetestować.
But he was right, it was a stupid idea. ~~~ But it was testably stupid.
PolishW 1991 roku mogliśmy już wejść i przetestować nasz twór.
Well, in 1991 it was finally time for us to go in and try out this baby.
PolishPonieważ jest to docelowy URL reklamy, powinna to być pierwsza strona, którą należy przetestować.
Because this is your ad’s destination URL, this is the first page that you want to use for testing.
PolishKażdy system IONSYS należy przetestować przed wydaniem pacjentowi, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
Each IONSYS needs to be tested to ensure the system is functional before it is dispensed to a patient.
PolishNależałoby to przetestować na myszach, ale u dostępnych myszy ten rak nie występuje.
The next step would be to put this molecule into mice. ~~~ The only problem was there's no mouse model of this rare cancer.
PolishMikrofon możesz przetestować w ustawieniach dźwięku w panelu sterowania lub ustawieniach systemu na komputerze.
You should be able to test the microphone in your computer's audio settings in system preferences or control panel.
Polish. ~~~ By to przetestować, przyjrzeliśmy się aminokwasom i innym kwasom karboksylowym.
So that we actually, to test this idea, first took a look at amino acids and some other carboxylic acids.
PolishJak przetestować współczynnik samoobłudy?
Now, how would you test a personal fudge factor?
PolishNie wiemy czy ta hipoteza jest trafna bo nie mieliśmy technologii wystarczająco zaawansowanej by ją przetestować.
And in fact, we don't know if this hypothesis is correct, because we have never had technologies powerful enough to test it.
PolishAhmadineżad -- chcących nie tylko zbudować bombę, ale i przetestować ją.
Out here today, there are a bunch of people -- Ahmadinejad for example -- who would like not only to build a bomb, but test a bomb.
PolishJa sam widziałem technologię przyszłości będącą na etapie rozwoju i miałem okazję przetestować ją na kilku pojazdach.
I myself have already seen the technology of the future in development and have even been able to test it in some vehicles.
PolishByłam ich królikiem doświadczalnym i mam nadzieję, że będę mogła przetestować... ...wszystkie nowe protezy, które pojawią się w przyszłości.
And I was a guinea pig, as I hope to continue to be in every new form of prosthetic limbs that come out.
PolishChcielibyśmy przetestować niektóre teorie względności Einsteina i teorie kosmologiczne związane z formowaniem galaktyk.
And we hope to be able to test some of Einstein's theories of general relativity, some ideas in cosmology about how galaxies form.
PolishMożemy też przetestować skąd wiemy, gdzie znajdują się przedmioty, jak ta flaga, w prostym otoczeniu, lub gdzie szukać swojego samochodu.
We can also test where we think objects are, like this goal flag, in simple environments -- or indeed, where your car would be.
PolishCo da się przetestować.