lengyel-angol fordítás erre a szóra: przenikać

PL

"przenikać" angol fordítás

volume_up
przenikać {foly. ige}

PL przenikać
volume_up
{folyamatos ige}

1. általános

łatwością przenikania do wnętrza żywych komórek.
can easily penetrate living cells.
Te fale radiowe przenikają przez ściany.
These radio waves penetrate through walls.
Dane wskazują, że abakawir i lamiwudyna przenikają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz do płynu mózgowo- rdzeniowego (PMR).
Data show that abacavir and lamivudine penetrate the central nervous system (CNS) and reach the cerebrospinal fluid (CSF).
przenikać (és: przeniknąć, dyfundować)
volume_up
to diffuse {tárgyatl. i} (particles)
przenikać (és: przeniknąć)
volume_up
to infiltrate {tárgyatl. i} [átv.]
Z szacunków WHO wynika, że 50 % leków dostarczonych przez Internet jest sfałszowanych, istnieją również przypadki przenikania do legalnego systemu dystrybucji.
The WHO estimates that 50% of drugs supplied over the Internet are falsified and there are even cases when the legitimate supply chain has been infiltrated.
przenikać (és: przeniknąć, zlewać się)
volume_up
to interfuse {i.} [form.]
volume_up
to percolate {tárgyatl. i} (through sth)
Procedury europejskie w obecnie obowiązującej formie są jak prawdziwe sito, przez które z łatwością mogą przenikać korzyści handlowe agroprzedsiębiorstw.
European procedures in their present form are a veritable sieve through which the commercial interests of agribusiness can percolate freely.

2. "przez coś"

Példamondatok a(z) "przenikać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishW badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
In rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
PolishW badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
In rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta.
PolishW badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez
In rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
PolishNie wiadomo, czy substancja czynna leku CELSENTRI może przenikać do mleka kobiecego.
It is not known whether the active ingredient in CELSENTRI can pass into your breast milk.
PolishStosowanie podczas karmienia piersią Nie wiadomo, czy lek może przenikać do mleka kobiet.
Use in lactation It is not known whether this medicine enters breast milk.
PolishFentanyl może przenikać do mleka matki i powodować efekty uboczne u karmionego piersią dziecka.
Fentanyl can get into breast milk and may cause side effects in the breast-fed infant.
PolishDaptomycyna może jednak przenikać przez barierę łożyskową ciężarnych samic szczura (patrz punkt 5. 2).
However, daptomycin can cross the placenta in pregnant rats (see section 5.2).
PolishChociaż nie było to badane, CHAMPIX może przenikać do mleka.
Although it was not studied, CHAMPIX may pass into breast milk.
PolishNie wiadomo, czy ADENURIC może przenikać do pokarmu kobiecego.
It is not known if ADENURIC may pass into human breast milk.
PolishMożna spodziewać się, że będą one przenikać do mleka u ludzi, jednak nie zostało to potwierdzone.
It is expected that these will also be secreted into human milk, although this has not been confirmed.
PolishAlglukozydaza alfa może przenikać do mleka matek karmiących piersią.
Alglucosidase alfa may be excreted in breast milk.
PolishZarówno wirus HIV, jak i składniki leku Atripla mogą przenikać do mleka matki i poważnie zaszkodzić dziecku.
Both HIV and the ingredients of Atripla may pass through breast milk and cause serious harm to your baby.
PolishLUMIGAN może przenikać do mleka kobiecego, zatem nie należy karmić piersią podczas stosowania leku LUMIGAN.
Breast-feeding LUMIGAN may get into breast milk so you should not breast-feed while you are taking LUMIGAN.
PolishAmprenawir wydaje się przenikać do nasienia.
CSF penetration of amprenavir is negligible in humans.
PolishW jakiś sposób wiekuisty Bóg musi być w stanie przenikać do dusz ludzkich i doświadczać cierpień wewnątrz nich.
In some way the eternal God must be able to enter into the souls of human beings and experience the torment within.
PolishLeku ZYPREXA nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, gdyż niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.
You should not be given this medicine when breast-feeding, as small amounts of ZYPREXA can pass into breast milk.
PolishTRAVATAN może przenikać do mleka.
Ask your doctor for advice before taking any medicine
PolishAgalzydaza beta może przenikać do mleka matki.
Agalsidase beta may be excreted in milk.
PolishLek może również przenikać do mleka matki i w ten sposób dziecko może być narażone na jego działanie, a skutki takiego narażenia nie są znane.
Also, it can pass into the breast milk and can reach your baby and the effects of this are not known.
PolishLeku OLANZAPINA MYLAN nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, gdyż niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.
You should not be given this medicine when breast-feeding, as small amounts of olanzapine can pass into breast milk.