PL prześladowanie
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

prześladowanie (és: ucisk, opresja)
Tortury są obecnie znacznie większym problemem niż morderstwa, ponieważ przez 50 lat pogłębiały one prześladowanie Tybetańczyków.
Torture is at present a much bigger problem than murders because for 50 years it has furthered the oppression in Tibet.
W pozostałych krajach muzułmańskich dyskryminacja i prześladowanie mniejszości stanowi po prostu część oficjalnej polityki.
In other Islamic countries, too, discrimination and oppression of non-Islamic minorities is simply official policy.
prześladowanie (és: nagonka, szykanowanie)
Martwi mnie to, że prześladowanie chrześcijan trwa po dziś dzień.
It saddens me that the persecution of Christians continues in our world to this day.
Prześladowanie Shirin Ebadi nie jest odosobnionym incydentem.
Shirin Ebadi's persecution is not an isolated incident.
Przedmiot: Prześladowanie mnichów i mniszek buddyjskich w Wietnamie
Subject: Persecution of Buddhist monks and nuns in Vietnam
prześladowanie (és: represjonowanie)
prześladowanie (és: represjonowanie)
prześladowanie
volume_up
witch-hunt {fn} [átv.]

2. jog: "śledzenie, pogróżki"

prześladowanie (és: stalking)

Példamondatok a(z) "prześladowanie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNa szyi swej prześladowanie cierpiemy, pracujemy, a nie dadzą nam odpocząć.
Our pursuers are upon our necks: We are weary, and have no rest.
PolishNie chodzi w nim o ograniczenie wolności obywatelskich lub prześladowanie konsumentów.
It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.
PolishPrześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni; bywamy porzuceni, ale nie giniemy.
pursued, yet not forsaken; smitten down, yet not destroyed;
PolishBłogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
PolishMartwi nas również wysiedlanie i prześladowanie ludzi, również w związku z budową obiektów olimpijskich.
We are also concerned about evictions and persecutions, including those connected with Olympic constructions.
PolishWydaje się, że w Egipcie panuje trwała lub tymczasowa dyktatura wojskowa, pozwalająca na prześladowanie chrześcijan koptyjskich.
Egypt has what seems to be a permanent or temporary military dictatorship which is persecuting the Coptic Christians.
PolishPonadto wzywa się w nim do utworzenia czegoś na wzór rejestru obywateli dopuszczających się odmowy, proponując tym samym pewnego rodzaju prześladowanie takich osób.
Moreover, it calls for the creation of some kind of register of people who exercise an objection, and then proposes that they be somehow persecuted.
PolishZachowanie niemieckiej policji to nic innego, jak prześladowanie. Stoi ono w bezpośredniej sprzeczności z zasadą wolnego przepływu osób w Unii Europejskiej.
The behaviour of the German police is nothing less than harassment and it is in direct conflict with the principle of free movement of persons within the EU.
PolishCelem tych skrajnie prawicowych organizacji jest wspieranie nacjonalizmu i rasizmu oraz prześladowanie osób innego pochodzenia, jak również osób z przekonaniami lewicowymi.
The aim of these extreme right-wing organisations is to support nationalism and racism, and intimidate non-nationals and anyone with left-wing opinions.
PolishNajwyraźniej nie wystarcza, że prześladowanie tybetańskiej kultury w Chinach nasila się coraz bardziej od Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku.
Mr President, ladies and gentlemen, obviously it is not enough that the suppression of Tibetan culture within China has been increasing more and more since the 2008 Olympic Games.