lengyel-angol fordítás erre a szóra: poczta elektroniczna

PL

"poczta elektroniczna" angol fordítás

PL poczta elektroniczna
volume_up
{nőnem}

1. IT

poczta elektroniczna (és: list elektroniczny, e-mail, mejl, adres e-mailowy)
Przygotowujemy pismo, które zostanie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich posłów.
We are preparing an e-mail for all Members.
W czwartek pan sekretarz generalny przesłał pocztą elektroniczną pismo informujące, że będziemy wracać w październiku.
The Secretary-General sent an e-mail on Tuesday morning saying we would go back in October.
Mam tutaj wiadomość, którą wysłała ona pocztą elektroniczną do wielu posłów, włącznie - jak przypuszczam - z panem Tannockiem.
I have here an e-mail she has sent to many Members, including, I suspect, Mr Tannock.
poczta elektroniczna
poczta elektroniczna
Przygotowujemy pismo, które zostanie rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich posłów.
We are preparing an e-mail for all Members.
Jest ono ważne dla dziennikarzy przesyłających materiały informacyjne pocztą elektroniczną bezpośrednio z miejsca wydarzenia.
It is important for journalists sending a news report via email directly from the scene of the event.
W czwartek pan sekretarz generalny przesłał pocztą elektroniczną pismo informujące, że będziemy wracać w październiku.
The Secretary-General sent an e-mail on Tuesday morning saying we would go back in October.
poczta elektroniczna

Szinonimák (lengyelül) a(z) poczta elektroniczna szóra:

poczta elektroniczna

Hasonló fordítások a(z) "poczta elektroniczna" szóra angolul

poczta főnév
elektroniczna melléknév
English
elektroniczny melléknév
English
pocztą
English

Példamondatok a(z) "poczta elektroniczna" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishDziękuję wszystkim, którzy wysyłali do nas pocztą elektroniczną listy w tej sprawie.
I would like to thank all those who sent us e-mails about this.
PolishTo jest nic w porównaniu z komentarzami, jakie otrzymywałem pocztą elektroniczną od członków jego partii.
That is as nothing compared to the comments I have had from members of his party in e-mails.
PolishPoczta elektroniczna – Dane osobowe użytkownika wykorzystuje się tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego udzielenie odpowiedzi.
E-mails – Your personal data are collected only to the extent necessary to reply.
PolishCo dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?
PolishJego rozmowy telefoniczne i poczta elektroniczna z biura były cały czas podsłuchiwane i kontrolowane przez syryjskie służby bezpieczeństwa.
His office telephone communications and e-mails were under constant surveillance by Syrian security forces.