lengyel-angol fordítás erre a szóra: poczta


Erre gondoltál: pocztą
PL

"poczta" angol fordítás

PL poczta
volume_up
{nőnem}

poczta (és: wiadomość, pancerz)
Zamiast usuwać wiadomości Google Maila, aplikacja Mail (Poczta) archiwizuje je.
Mail will archive your Google Mail messages instead of deleting.
Zamiast archiwizować wiadomości Google Maila, aplikacja Mail (Poczta) usuwa je.
Mail will delete your Google Mail messages instead of archiving.
Takie działanie można odwrócić, ręcznie konfigurując konto w aplikacji Mail (Poczta).
You can also reverse this behavior by manually setting up your account in Mail.
poczta (és: urząd, posada, stanowisko, słup)
Wchodzisz na stronkę, wypełniasz formularz, płacisz im 60 dolców i dostajesz dyplom pocztą.
You just go to the website, fill out the form, give them $60, and it arrives in the post.
His post was Harvard Yard.
We Włoszech, Finlandii, Holandii, Grecji i Portugalii to poczta, a nie rząd, świadczy tę bezpłatną usługę.
In Italy, Germany, Finland, the Netherlands, Greece and Portugal, the post office, not the government, provides this free service.
poczta
We Włoszech, Finlandii, Holandii, Grecji i Portugalii to poczta, a nie rząd, świadczy tę bezpłatną usługę.
In Italy, Germany, Finland, the Netherlands, Greece and Portugal, the post office, not the government, provides this free service.
W praktyce oznacza to opinię pracowników lokalnej poczty.
In fact, this means the staff at the local post office.
W ciągu jednego roku mieliśmy napad na bank, obrabowano stołówkę i pocztę.
In a year, we have had a bank robbery, the canteen has been held up, and so has the post office.

Szinonimák (lengyelül) a(z) poczta szóra:

poczta

Példamondatok a(z) "poczta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNo cóż, przenoszenie danych z jednego miejsca na drugie nie jest jak poczta kurierska.
Well, to move data around from one place to another -- again, it's not like a package courier.
PolishDziękuję wszystkim, którzy wysyłali do nas pocztą elektroniczną listy w tej sprawie.
I would like to thank all those who sent us e-mails about this.
PolishTo jest nic w porównaniu z komentarzami, jakie otrzymywałem pocztą elektroniczną od członków jego partii.
That is as nothing compared to the comments I have had from members of his party in e-mails.
PolishTo samo można powiedzieć o sektorach takich jak poczta, telekomunikacja czy usługi finansowe.
However, the same might be said of sectors like the postal services, telecommunications or the financial sector.
PolishW takiej sytuacji otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail.
When this happens, we'll send you a notification email.
PolishPoczta elektroniczna – Dane osobowe użytkownika wykorzystuje się tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego udzielenie odpowiedzi.
E-mails – Your personal data are collected only to the extent necessary to reply.
PolishAby je niezwłocznie otrzymywać, należy włączyć przekazywanie wiadomości z Narzędzi dla webmasterów pocztą e-mail.
To receive the message promptly, we recommend activating email delivery of Webmaster Tools messages.
Polish" Wyjaśniliśmy, że numer trzy wyślemy pocztą.
We explained we would have number three mailed to them.
PolishJest ono ważne dla dziennikarzy przesyłających materiały informacyjne pocztą elektroniczną bezpośrednio z miejsca wydarzenia.
It is important for journalists sending a news report via email directly from the scene of the event.
PolishCo dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?
PolishJego rozmowy telefoniczne i poczta elektroniczna z biura były cały czas podsłuchiwane i kontrolowane przez syryjskie służby bezpieczeństwa.
His office telephone communications and e-mails were under constant surveillance by Syrian security forces.
Polishdowiedzieć się o czymś pocztą pantoflową
Polishdowiedzieć się o czymś pocztą pantoflową
PolishZadzwoniłem do mamy dziewczyny, do sponsora wszędzie poczta głosowa (śmiech) (Wideo): 90 Nadzwyczajne uczucie, cała planeta obraca się pod moimi nogami cały świat pode mną.
The entire planet is rotating beneath my feet. ~~~ The -- the whole world underneath me.
PolishNa karcie Niechciana poczta:.
PolishPodobne rzeczy można powiedzieć o innych sektorach takich jak poczta czy telekomunikacja, nie wspominając już o usługach finansowych.
Something similar might be said of other sectors including postal services or telecommunications, not to mention the financial sector.
PolishDzisiaj rano pocztą elektroniczną otrzymałem z sekretariatu Komisji Budżetowej zaproszenie na przyjęcie koktajlowe.
(NL) Mr President, this morning, I received an email invitation to a cocktail party from the secretariat of the Committee on Budgets.
PolishWyjaśnione zostanie także, że zamiar odstąpienia od umowy może zostać przekazany przedsiębiorcy przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub inną podobną drogą.
It will also be clarified that withdrawal can be notified to the trader by letter, email, fax or other similar means.
PolishCzęść 2Po otrzymaniu tych informacji firma Google zapozna się z Twoją prośbą i powiadomi Cię pocztą e-mail, czy będzie w stanie przejść do kolejnych etapów procesu.
Part 2Upon receipt of this information, Google will review your request and notify you by email as to whether or not we will be able to move beyond Part 1 to the next steps of the process.