lengyel-angol fordítás erre a szóra: poczekać

PL

"poczekać" angol fordítás

volume_up
poczekać {bef. ige}

PL poczekać
volume_up
{befejezett ige}

Can you hold on a sec?
Oczekiwałem, że powiedzą Robowi, "Poczekaj, idziemy."
I expected them to say to Rob, "Hold on. ~~~ We're coming."
Jeśli próbujesz zmienić zasady dla całego kraju, nie dajesz niektórym ludziom szansy by poczekać, zobaczyć jak to działa i pozwolić innym by się wysforowali i wypróbowali nowe zasady.
If you try to change the rules in the nation, you can't give some people a chance to hold back, see how things turn out, and let others zoom ahead and try the new rules.

Szinonimák (lengyelül) a(z) poczekać szóra:

poczekać
Polish

Példamondatok a(z) "poczekać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
PolishInne elementy, takie jak ERD, Frontex i ITER, być może będą musiały poczekać trochę dłużej.
Other elements, such as ERD, FRONTEX and ITER may need to wait a little longer.
PolishNajpierw jednak należy poczekać na raport delegacji parlamentarnej.
First, however, we should wait for the report from the parliamentary delegation.
PolishSłyszymy: "Tak, to dobry pomysł, ale musimy jeszcze chwilę poczekać”.
We are being told 'Yes, it's a good idea, but we need to wait a little while longer.'
PolishChcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
PolishDlatego powinniśmy poczekać na rozwój sytuacji, a nie przeć teraz naprzód.
Therefore, we should wait to see how the situation develops instead of pressing ahead now.
PolishUważam, że dobrze by było poczekać na wyniki pracy tego komitetu.
I think that it would be useful to await the outcome of this committee's work.
PolishMusimy poczekać na wyniki badania i wyciągnąć nasze wnioski polityczne.
We shall await the findings of that examination and then draw our political conclusions.
PolishUważam również, że powinniśmy poczekać na odpowiedź państw członkowskich.
I also think that we should await the reaction of the Member States.
PolishCzy mamy teraz zatrzymać ten proces dobrych praktyk i poczekać na odgórne przepisy UE?
Should we now stop this process of setting good examples and wait for EU central legislation?
PolishJeśli pominie się posiłek należy pominąć tę dawkę leku Starlix i poczekać do następnego posiłku.
If you miss a meal, skip that dose of Starlix and wait until your next meal.
PolishJeśli pominie się posiłek należy pominąć tę dawkę leku Trazec i poczekać do następnego posiłku.
If you miss a meal, skip that dose of Trazec and wait until your next meal.
PolishMusimy poczekać na decyzje, które zostaną przez nie podjęte w swoim czasie.
We have to await the decisions that they will make in due course.
PolishNajlepiej dla wszystkich byłoby oczywiście poczekać i zobaczyć co się wydarzy.
Naturally, the safe bet for everyone would be to wait and see.
PolishJeżeli trzeba czekać, by uzyskać więcej gwarancji, być może powinniśmy być gotowi poczekać.
If we have to wait in order to get more guarantees, perhaps we should be prepared to wait.
PolishOczyścić miejsce wstrzyknięcia wacikiem nasączonym alkoholem i poczekać do wyschnięcia tej okolicy.
Cleanse the injection site with an alcohol swab and wait for the area to dry.
PolishBędziemy musieli poczekać i przekonać się, do jakiego stopnia konferencja kopenhaska to zmieni.
We will have to wait and see to what extent the Copenhagen conference will change this.
PolishCele Komisji są bardzo ambitne, jednak powinniśmy poczekać i zobaczyć ich szczegóły.
The Commission's targets are very ambitious, but we shall have to wait and see their finer detail.
PolishMówią, że powinniśmy poczekać aż państwa członkowskie podejmą środki do walki z paleniem.
They say that we should wait for Member States to play their part.
PolishBędziemy musieli poczekać i sprawdzić, czy środki te okażą się skuteczne w praktyce czy też nie.
We will have to wait and see whether or not these measures prove effective in practice.