lengyel-angol fordítás erre a szóra: otucha

PL

"otucha" angol fordítás

PL otucha
volume_up
{nőnem}

Otucha nie jest już powodem, dla którego oglądamy telewizję.
Comfort is no longer why we watch television.
Comfort stays whole.
Głos, który nie był mój, poniekąd dodawał mi otuchy.
There was something comforting about a voice that was not my own.
(DE) Panie Przewodniczący! Mam nadzieję, że obywatele Kampanii zrozumieją, iż przyjęta tutaj rezolucja ma im dodać otuchy.
(DE) Mr President, I hope that the citizens of Campania will see the resolution that we have adopted today as encouragement for them.
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Dziękuję szanownemu posłowi za słowa zachęty i otuchy.
. - (PT) I thank the honourable Member for his words of encouragement and confidence.
Dlatego właśnie jestem państwu szczególnie wdzięczny za otuchę i stałe wsparcie dla mojej inicjatywy ustanowienia Domu Historii Europejskiej.
That is why I am particularly thankful to you for your encouragement and continuing support for my initiative to establish a 'House of European History'.
otucha
Czy znajdzie się rozwiązanie dodające otuchy tym mniejszościom lub wspólnocie etnicznej Węgrów w Wojwodinie?
Will there be a solution that provides reassurance for these minorities, or for ethnic Hungarians in Vojvodina?

Szinonimák (lengyelül) a(z) otucha szóra:

otucha

Példamondatok a(z) "otucha" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOtucha, satyra i komentarz społeczny toczą walkę o pozycję nie tylko w społeczeństwie.
You get to 1969, and look what happens.
PolishOdpowiedzi, jakich dotychczas udzielili posłowie tej Izby, ze wszystkich grup politycznych, są wielce budujące i napawają otuchą.
The way Members of this House, across all political groups, have responded to date has been extremely heartening.
PolishUważam, że szczególnie napełniający otuchą jest wniosek dotyczący ustanowienia dyskusji pomiędzy UE, Afryką i Chinami.
I feel, for example, that the proposal to establish trilateral discussions between the EU, Africa and China is particularly hopeful and positive.
PolishJeśli do tego dodamy zastrzeżenia, co do jakości kształcenia nauczycieli wf, to otrzymamy obraz, który nie napawa otuchą.
There are also concerns regarding the quality of the training undergone by physical education teachers. The overall picture hardly inspires confidence.
PolishOtuchą napawa poczucie jedności reprezentowane przez Radę i Komisję oraz przez przedstawicieli dyplomacji w Oslo w odniesieniu do ceremonii mającej odbyć się 10 grudnia.
The sense of unity being displayed by Council and Commission, and by the diplomatic representatives in Oslo, concerning the ceremony which may take place on 10 December, is encouraging.