lengyel-angol fordítás erre a szóra: otrzymywany

PL

"otrzymywany" angol fordítás

PL otrzymywany
volume_up
{melléknév, hímnem}

otrzymywany (és: wywodzący się, nabywalny)
otrzymywany
volume_up
incoming {mn} (accruing)

Szinonimák (lengyelül) a(z) otrzymywać szóra:

otrzymywać

Példamondatok a(z) "otrzymywany" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Polish* otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep 2150- 2- 3)
* produced from recombinant strain of the yeast Saccharomyces cerevisiae (strain 2150-2-3)
PolishTulatromycyna jest półsyntetycznym antybiotykiem makrolidowym, który otrzymywany jest z produktu fermentacji.
Tulathromycin is a semi-synthetic macrolide antimicrobial agent, which originates from a fermentation product.
Polish** Ludzki czynnik krzepnięcia VIII otrzymywany technologią rekombinowanego DNA z komórek jajnika chomika chińskiego (ang.
** Human coagulation factor VIII produced by recombinant DNA technology in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Polishotrzymywany metodą rekombinacji DNA E. coli.
recombinant DNA technology in E. coli.
PolishDruga strona komunikuje nam swój stan wewnętrzny, i reguluje wzajemną komunikację, w zależności od tego czy rozumie otrzymywany przekaz.
The other thing communicates their internal state to us, whether he's understanding or not, regulates a social interaction.
PolishDlatego postanowiliśmy poprzeć ustęp 5, w którym apeluje się o większą przejrzystość, jeżeli chodzi o dodatek otrzymywany przez posłów na pokrycie kosztów.
We therefore chose to support paragraph 5, which calls for greater transparency with regard to Members' expenditure allowance.
PolishNie jest jednak jasne, skąd ma pochodzić wkład w wysokości 1 miliarda od państw członkowskich, gdzie jest on realizowany i od kogo otrzymywany.
It is not so clear where the EUR 1 billion from the Member States is supposed to come from, whether this is actually happening and who it is coming from.
PolishSubstancją czynną preparatu Caelyx jest chlorowodorek doksorubicyny, cytotoksyczny antybiotyk antracyklinowy otrzymywany z Streptomyces peucetius var. caesius.
The active ingredient of Caelyx is doxorubicin hydrochloride, a cytotoxic anthracycline antibiotic obtained from Streptomyces peucetius var. caesius.
PolishEtanercept jest wytwarzany metodą rekombinacji DNA: otrzymywany jest z komórki, do której wprowadzono gen (DNA) umożliwiający produkcję etanerceptu.
Etanercept is produced by a method known as ‘ recombinant DNA technology’: it is made by a cell that has received a gene (DNA), which makes it able to produce etanercept.