lengyel-angol fordítás erre a szóra: otrzymany

PL

"otrzymany" angol fordítás

volume_up
otrzymany {mn hímn.}
volume_up
otrzymać {bef. ige}

PL otrzymany
volume_up
{melléknév, hímnem}

otrzymany (és: nabyty, uzyskany)
otrzymany

Szinonimák (lengyelül) a(z) otrzymany szóra:

otrzymany
otrzymać

Példamondatok a(z) "otrzymany" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOtrzymany roztwór powinien być klarownym płynem bez nierozpuszczonych cząstek.
The reconstituted solution should be a clear liquid, free of undissolved matter.
PolishOtrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek stałych.
The resulting solution should be clear, without particulate matter.
PolishOtrzymany roztwór powinien być klarowny, bezbarwny lub lekko żółtawy i powinien mieć neutralne pH.
The resulting solution is clear, colourless to light yellow and has a neutral pH.
PolishOtrzymany roztwór posiada pH równe 4, 5- 5, 5 i przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnie.
The resulting solution has a pH of 4.5-5.5 and is intended for intravenous use only.
PolishOtrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek.
The resulting solution should be clear, without particles.
PolishOtrzymany roztwór Xigris należy rozcieńczyć jałowym 0, 9 % roztworem chlorku sodu.
The solution of reconstituted Xigris must be further diluted with sterile 0.9 % Sodium Chloride Injection.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia, otrzymany roztwór powinien zostać natychmiast rozcieńczony.
From a microbiological point of view, the reconstituted solution should be diluted immediately.
PolishW takich przypadkach wynik otrzymany metodą Western Blot jest negatywny.
In such cases, the Western blot method is negative.
PolishNie jest zalecane używanie jałowej wody do wstrzykiwań, ponieważ otrzymany roztwór nie jest izotoniczny.
Use of Sterile Water for Injection is not recommended, as the resulting solution is not isotonic.
PolishPo rozpuszczeniu proszku w dołączonej wodzie do wstrzykiwań otrzymany roztwór powinien być klarowny, przejrzysty.
In rare cases, Nonafact can give rise to a severe allergic reaction (anaphylactic shock).
PolishObejrzeć dokładnie otrzymany roztwór przed podaniem.
If the solution is cold, warm the syringe between your palms.
PolishOtrzymany roztwór należy podać natychmiast po przygotowaniu.
Diluted solutions should be used immediately.
PolishNie jest zalecane używanie jałowej wody do wstrzykiwań, ponieważ otrzymany roztwór nie jest izotoniczny.
Use of Sterile Water for Injection for reconsitution is not recommended, as the resulting solution is not isotonic.
PolishTo jest obraz otrzymany za pomocą wirtualnej autopsji.
PolishJako przewodniczący Rady wyraził się bardzo jasno, że uszanuje również mandat otrzymany od państw członkowskich.
As President of the Council, he was very clear that he will also respect the mandate that he receives from the Member States.
PolishNie mierzę prędkości mówienia; przekazuję natomiast otrzymany sygnał alarmowy posłom, aby każdy mógł śledzić debatę.
I am not measuring anyone's speed; I am sent this emergency signal and I pass it on to the Members, so that everyone is able to follow the debate.
PolishJeśli czekając na kartę pocztową, poprosisz o przekazanie kodu PIN przez telefon, musisz wprowadzić kod PIN otrzymany w ramach ostatniej zastosowanej metody.
Similarly, if you also request a PIN by phone while waiting for your postcard, you must enter the PIN of the most recently attempted method.
PolishOtrzymany roztwór Xigris należy rozcieńczyć jałowym 0, 9 % roztworem chlorku sodu aż do uzyskania stężenia docelowego między 100 μg/ ml a 200 μg/ ml.
The solution of reconstituted Xigris must be further diluted with sterile 0.9 % Sodium Chloride Injection to a final concentration of between 100µg/ ml and 200µg/ ml.
PolishOtrzymany roztwór powinien zostać przed podaniem zbadany wzrokowo czy nie zawiera ewentualnych cząstek stałych i odbarwień, o ile pozwala na to roztwór i pojemnik.
The resulting solution should be inspected visually for particulate matter and discolouration prior to administration, whenever solution and container permit.
PolishZastosowanie fragmentu Fc immunoglobuliny jako elementu wiążącego w budowie dimerycznego receptora powoduje, że tak otrzymany receptor dimeryczny ma dłuższy okres półtrwania w surowicy.
In addition, use of an immunoglobulin Fc region as a fusion element in the construction of a dimeric receptor imparts a longer serum half-life.