lengyel-angol fordítás erre a szóra: ochrzczony

PL

"ochrzczony" angol fordítás

volume_up
ochrzczony {mn hímn.}
volume_up
ochrzcić {bef. ige}

PL ochrzczony
volume_up
{melléknév, hímnem}

ochrzczony
Zwracam państwa uwagę na projekt ochrzczony mianem "Vasco da Gama”, który został uruchomiony przez regiony morskie i dziękuję poseł Meissner za jego uwzględnienie.
I draw your attention to the project, christened 'Vasco de Gama', that the maritime regions have launched, and I thank Mrs Meissner for having taken it into account.
ochrzczony
volume_up
baptised {mn} [GB]
ochrzczony
volume_up
baptized {mn} [Am.]
Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
Aleć mam być chrztem ochrzczony; a jakom jest ściśniony, póki się to nie wykona!
But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
I zarazem spadły z oczów jego jako łuski i wnet przejrzał, a wstawszy ochrzczony jest.
And straightway there fell from his eyes as it were scales, and he received his sight; and he arose and was baptized;