lengyel-angol fordítás erre a szóra: obarczyć

PL

"obarczyć" angol fordítás

volume_up
obarczyć {bef. ige}

PL obarczyć
volume_up
{ige}

1. általános

2. "kogoś czymś"

obarczyć (és: obciążać, obciążyć, obarczać)
volume_up
to encumber {tárgy. i} (sb with sth)

Szinonimák (lengyelül) a(z) obarczyć szóra:

obarczyć

Példamondatok a(z) "obarczyć" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishObowiązkiem takim można obarczyć jedynie agencję, a nie organizację cywilną.
Such a duty can only be imposed upon an agency and should not be placed on a civil organisation.
PolishCzy winą za całe to zamieszanie należy obarczyć tylko chciwość, euforię i dostępność taniego pieniądza?
Madam President, are only greed, euphoria and cheap money to be blamed for the whole mess?
PolishNie mówię tego po to, aby obarczyć Radę wyłączną winą.
I am not saying that to put the blame on you alone.
PolishPod tym względem wielu można obarczyć odpowiedzialnością.
In this respect, many can be held responsible.
PolishJednak częścią winy za to rozczarowanie można obarczyć tę Izbę, a w szczególności niektóre państwa członkowskie.
However, the blame for this disillusionment can also be laid at the door of this House, and many Member States in particular.
PolishMoje rozwiązanie tej kwestii było stosunkowo proste, mianowicie obarczyć odpowiedzialnością finansową państwo członkowskie.
I had a relatively simple solution to this, namely placing financial responsibility on the Member State in that case.
Polishobarczyć kogoś winą za coś
Polishobarczyć kogoś winą za coś
PolishTo część, którą należy obarczyć maszyny.
PolishPróbował winą za tragedię obarczyć niewidocznego wroga i "niesymetryczne zagrożenia”, sugerując wewnętrzną lub zewnętrzną działalność terrorystyczną.
It tried to blame this tragedy on an invisible enemy and 'asymmetrical threats', implying internal or external terrorist activity.
PolishZatem pytanie nie dotyczy tego, czy globalizacja jest dobra, czy zła: chodzi o to, czy jesteśmy gotowi obarczyć ją swoimi sprawami i uregulować.
So the question now is not whether globalisation is good or bad: it is whether we are prepared to bring our own weight to bear on it and to regulate it.
PolishWiną za to należy obarczyć przede wszystkim Komisję, która w przeszłości często "łagodziła” swoje wcześniejsze przepisy, których w związku z tym nie traktowano poważnie.
This can mainly be laid at the door of the Commission, which, in the past, has often watered down its former provisions, so that they were no longer taken seriously.
PolishZa wszystko obwinia się amerykańskie embargo i wskutek tego naród kubański nie może obarczyć wyraźnie odpowiedzialnością systemu komunistycznego i zdystansować się od niego.
Everything is said to be the fault of the American embargo and, as a result, the people of Cuba cannot lay the blame clearly at the door of the Communist regime and distance themselves from it.