lengyel-angol fordítás erre a szóra: nasuwa pytanie

PL

"nasuwa pytanie" angol fordítás

PL nasuwa pytanie
volume_up

nasuwa pytanie

Hasonló fordítások a(z) "nasuwa pytanie" szóra angolul

nasuwać ige
pytanie főnév
English
pytać ige

Példamondatok a(z) "nasuwa pytanie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNasuwa się pytanie o to, czego możemy się właściwie dowiedzieć z tych danych.
The question arises as to what we can actually discover from this data.
PolishNiemal nasuwa się pytanie, czy nie zechciałby pan dołączyć do składu rządu.
That almost raises the question of whether you would like to apply to join the government.
PolishNasuwa się ciekawe pytanie: jeśli te dane są darmowe, kto ich używa?
One of the really interesting questions is, if all this data's free, who's using it?
PolishNasuwa się pytanie: czy pieniądze te docierają do MŚP, a jeżeli nie, to czy można ustalić, dlaczego?
But the question is: is this reaching the SMEs, and, if not, can they establish why not?
PolishW tym momencie nasuwa się zasadnicze pytanie, które wyznaczy kierunek dalszych rozważań.
At this point, a fundamental question arises which will determine the direction of further deliberations.
PolishNasuwa się przy tym pytanie dotyczące naszego podejścia do instalacji morskich na wodach Morza Bałtyckiego.
That raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
PolishNasuwa się pytanie: czy UE jest przygotowana na taką katastrofę?
The question is: would the EU be prepared for such a disaster?
PolishJednak nasuwa się pytanie, czy będzie to korzystne dla wszystkich, czy jedynie dla garstki "wybranych”.
However, a question arises: will this benefit everyone, or just a handful of 'chosen' ones?
PolishOczywiście nasuwa się pytanie o skutki środowiskowe takich przedsięwzięć.
It goes without saying that the question will arise of what environmental impact such undertakings will have.
PolishJeśli tak jest, to nasuwa się pytanie, kto ograniczy produkcję i zwiększy recykling i odzyskiwanie?
The question is, if this is the case, who is going to reduce production and increase recycling and recovery?
PolishWobec tego nasuwa się pytanie: co dalej?
The question that we are now asking is this: what initiatives are you now going to take?
PolishNasuwa się pytanie nie czy dotrze, tylko kiedy dotrze.
The question is not whether it will reach us, but when.
PolishNasuwa się pytanie - kto traci najwięcej na sankcjach?
The question is: who stands to lose most by sanctions?
PolishNasuwa się więc pytanie, co będzie, jeżeli Stany Zjednoczone nie poprą ustalonego progu 30%?
The question, therefore, arises as to what would happen if the US did not support a 30% threshold, if it were established.
PolishNasuwa się więc pytanie: Czy coś jeszcze może się zdarzyć?
So the question is: Can anything else happen?
PolishNasuwa się pytanie: dlaczego ta dyrektywa, tak ważna i tak powszechnie pożądana, jest tak trudna w stosowaniu?
The question is: why is this directive, which is so important and so universally longed-for, difficult to apply?
PolishStąd nasuwa się pytanie: czy te ptaki śpiewały?
And the question was, were the birds singing?
PolishW związku z tym nasuwa się pytanie o sposób przeprowadzania oceny w Unii Europejskiej składającej się z 27 państw członkowskich.
It begs the whole question of the way peer review is done in this European Union of the 27 Member States.
PolishNasuwa to jednak kolejne pytanie, które pani zasugerowała, mianowicie, jak postępować z odpadami lub nadwyżkami środków spożywczych.
But it also raises another question, which you have alluded to, and that is how we handle waste or surplus food.
PolishNasuwa się pytanie, co z tym zrobimy.