lengyel-angol fordítás erre a szóra: następująco

PL

"następująco" angol fordítás

PL następująco
volume_up

. - Mr President, the oral amendment reads as follows.
Częstość występowania działań niepożądanych w tym punkcie zdefiniowano następująco:
In this section undesirable effects are defined as follows:
Najważniejsze spośród nowych punktów, wprowadzonych do wniosku, można podsumować następująco.
The major new points of the proposal can be summarised as follows.

Szinonimák (lengyelül) a(z) następujący szóra:

następujący

Példamondatok a(z) "następująco" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishMoje pytanie brzmi następująco: jakie są propozycje Komisji w tym zakresie?
My specific question is this: which proposals will the Commission be making here?
PolishSytuacja przedstawia się następująco: mamy w swoich rękach poważny problem humanitarny.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
PolishDziś ja wzywam do działania -- Moje życzenie TED brzmi następująco: Respektujcie traktaty.
The call to action I offer today -- my TED wish -- is this: Honor the treaties.
PolishOdpowiedź na zapomniane kryzysy brzmi następująco: lepszy podział pracy.
The response to forgotten crises is precisely a better division of work.
PolishSytuacja przedstawia się zatem następująco: zainwestowaliśmy 400 miliardów euro.
So that is the situation: EUR 400 billion that we have invested.
PolishPracownik banku odpowiedziałby następująco: "Panie Barroso, czy dobrze się pan czuje?
The man in the bank would reply: 'Mr Barroso, are you feeling unwell?
Polish. ~~~ Ich ogólna postać wygląda następująco:
Meta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
PolishMoje pierwsze pytanie brzmi następująco: czy Europa miała kiedykolwiek walutę tak stabilną jak euro?
My first question is this: has Europe ever had a currency as stable as the euro?
PolishMyślę jednak, że teraz główne pytanie brzmi następująco: co naszym zdaniem powinna uczynić Turcja?
However, I think that the main question now is: what do we think Turkey should do?
PolishMoje trzecie pytanie brzmi następująco: dlaczego kurs euro utrzymuje się powyżej 1,30 dolara?
My third question is this: why is the euro still trading above USD 1.30?
PolishOdpowiedź brzmi następująco: rezolucja ta zaspokaja wszystkie potrzeby posłów o pewnych poglądach.
The answer is that it ticks all the boxes of a certain kind of Member of this House.
PolishAle realne projekcje dla tych krajów, widziałbym następująco.
But the real projections for those ones, I would like to give it like this.
PolishBrzmi on następująco: opracowujemy mechanizm instytucjonalny, który ma zapobiec przyszłym kryzysom.
The message is that we are preparing an institutional mechanism to prevent future crises.
PolishPytanie, które kieruję do Rady, brzmi następująco: czy jesteście przygotowani na działanie w sposób aktywny?
My question to the Council is: are you prepared to do this in a proactive manner?
PolishKomunikat przewodniczącego brzmi następująco: wytyczne te nie powinny być w żaden sposób zmieniane.
His message is that these guidelines do not need altering in any way.
PolishBrzmi ona następująco: brakuje demos, brakuje związków między instytucjami UE a ludźmi.
The answer is that there is no demos, there is no connection between the EU institutions and the people.
PolishWersja niemiecka brzmi następująco: "Potępia egzekucję dwóch Tybetańczyków i dziewięciu innych Ujgurów”.
The German version reads: 'Condemns the execution of the two Tibetans and another nine Uighurs'.
PolishPierwszy dzień wyglądał następująco: setki ludzi błagało, aby ich przyjąć na zajęcia.
But the first day of class looked like this.
PolishOstatecznie pytanie brzmi następująco: ilu jeszcze biednych pracowników chcemy mieć w Unii Europejskiej?
Ultimately the question is how many more poor workers do we want there to be in the European Union?
PolishA wygląda on następująco: wybory powinny być sprawdzalne.
And the big picture is this: elections should be verifiable.