PL następujące
volume_up
{melléknév}

Példamondatok a(z) "następujące" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishBezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
The absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
PolishDane były następujące (wartości w nawiasach pokazują 95 % przedział ufności):
Data were as follows (values in brackets show the 95 % confidence intervals):
PolishW celu ułatwienia wdrożenia strefy wolnego handlu określono następujące priorytety:
The partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:
Polish(FR) Pierwszy indent po pierwszym akapicie w ustępie 7 otrzymuje następujące brzmienie
(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
PolishU pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
Like all medicines, Nespo may cause side effects, although not everybody gets them. ro
PolishZ tych przyczyn sugeruje się następujące właściwe proponowane wskazanie:
For these reasons, the appropriate proposed indication is suggested as follows:
PolishW oparciu o podstawy właściwe dla procedury arbitrażu, CVMP rozważył następujące punkty:
On the basis of the grounds for referral, the points considered by the CVMP were:
PolishKomisja Europejska zaproponowała następujące zmiany do rozporządzenia.
The Commission's main proposals for amendments to the regulation are as follows:
PolishRezolucja ta zawiera jednak kilka pozytywnych elementów, jak następujące:
Apart from that, the resolution includes several positive aspects, such as:
PolishW fazie optymalizacji do projektu koncepcyjnego wprowadzono następujące zmiany:
The optimisation phase led to several changes in the design proposal:
PolishW trakcie badań klinicznych szczepionki Rotarix wystąpiły następujące działania niepożądane:
Side effects that occurred during clinical trials with Rotarix were as follows:
PolishW trakcie badań klinicznych szczepionki Cervarix wystąpiły następujące działania niepożądane:
Side effects that occurred during clinical trials with Cervarix were as follows:
PolishW warunkach nowej administracji główne kwestie dotyczące TRD są następujące.
The main issues of the TEC under the new Administration are as follows.
PolishDo najważniejszych postanowień tekstu kompromisowego należą następujące punkty:
The most important provisions of the compromise text are as follows:
PolishNa wszystkich wybranych obiektach możesz wykonywać następujące czynności:.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishW ramach wspierania przedsiębiorstw świadczy on następujące usługi:
In order to ensure businesses are more prepared, the IPR SME Helpdesk provides:
PolishMoje pytanie jest następujące: jak długo i na co Unia Europejska będzie jeszcze czekać?
My question is this: how long will the European Union wait, and what is it waiting for?
PolishKomisja chciałaby w tym miejscu wyjaśnić nieco sprawę, wydając następujące dwa oświadczenia.
The Commission would therefore like to clarify the issue by making two statements.
PolishW zakresie przeciwwskazań CHMP przyjął następujące ujednolicone sformułowanie:
The CHMP adopted the harmonised wording for the contra-indictations:
PolishPytanie, Pani Komisarz, jest następujące: kiedy ta procedura się zakończy?
The question, Commissioner, is when will this procedure be completed?