lengyel-angol fordítás erre a szóra: następstwo

PL

"następstwo" angol fordítás

PL następstwo
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

następstwo (és: wynik, rezultat, skutek)
Dzisiaj - w następstwie kryzysu - straciły one jedną trzecią utworzonych miejsc pracy.
Today, as a result of the crisis, they have lost a third of the jobs that were created.
W jej wyniku powinno nastąpić zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych, a w następstwie ich śmierć.
As a result, it is expected to stop the growth of tumour cells, which eventually die.
W następstwie szybkiego kurczenia się lodowej pokrywy Arktyki otwierają się nowe możliwości eksploatacji tego regionu.
As a result of rapid shrinking of the Arctic ice cap, new possibilities for exploitation of the region have arisen.
następstwo (és: kolejność, seria, sukcesja)
Może zaistnieć następstwo zmian.
You can have a succession of changes.
następstwo
volume_up
sequent {fn} [form.]

2. IT

następstwo

3. "czegoś"

następstwo
volume_up
corollary {fn} (of/to sth)
Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych to naturalne następstwo procesu uzyskiwania coraz większych kompetencji zewnętrznych przez Unię Europejską.
Setting up the European External Action Service is the natural corollary of the process whereby the European Union is acquiring more and more external competences.

4. gyógyászat

następstwo (és: efekt następczy)
następstwo (és: efekt następczy)

Példamondatok a(z) "następstwo" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishMoże jest to następstwo błędnego planowania lub niedostatecznej kontroli...
Perhaps there was a mistake in planning or not enough control ...
PolishW szkołach można by wprowadzać następstwo czasów dla kilku języków wspólnie”, wyjaśnia Britta Hufeisen.
Schools could introduce joint lessons on past and present tenses for several languages at once", explains Britta Hufeisen.
PolishJest to oczywiście złożone rozwiązanie, jako że stanowi następstwo związania postanowieniami karty podstawowych wolności.
It is a necessarily complex measure because it is a quid pro quo for making binding the Charter of Fundamental Rights.
PolishJego przyjęcie w tej Izbie stanowi następstwo praktycznie jednogłośnego zalecenia ze strony Komisji Transportu i Turystyki.
Its adoption in this Chamber follows its practically unanimous recommendation by the Committee on Transport and Tourism.
PolishBędzie ono potrzebne jako prawne następstwo obowiązującej umowy po przeniesieniu przechowywania danych ze Stanów Zjednoczonych.
It is needed in order to legally replace the existing one after the move of the data storage out of the United States.
PolishTak jak w przypadku innych leków przeciwzakrzepowych, zanotowano następujące działania niepożądane jako następstwo zawału mięśnia sercowego i(lub) stosowania leków przeciwzakrzepowych:
As with other thrombolytic agents, the following events have been reported as sequelae of myocardial infarction and / or thrombolytic administration.
PolishPoważne reakcje toksyczne dotyczące układu krwionośnego, wątroby i układu oddechowego uznano za oczekiwane następstwo schematu kondycjonującego (ablacyjnego) i procesu przeszczepienia.
Serious toxicities involving the haematologic, hepatic and respiratory systems were considered as expected consequences of the conditioning regimen and transplant process.