lengyel-angol fordítás erre a szóra: następstwa


Erre gondoltál: następstwo
PL

"następstwa" angol fordítás

PL następstwa
volume_up
{nőnem, többes szám}

następstwa (és: konsekwencje)
następstwa
Reakcja Europy na konflikt rosyjsko-gruziński i jego następstwa była niejednoznaczna.
The European reaction to the Russian-Georgian conflict and its aftermath has been mixed.
następstwa
volume_up
backwash {fn} [átv.]
następstwa (és: serie, sekwencje, pasma, ciągi)

Példamondatok a(z) "następstwa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZ pewnością kryzys i jego następstwa kładą się cieniem na naszych stosunkach.
The crisis and its implications continue, certainly, to overshadow our relations.
PolishWszyscy zgadzamy się, że następstwa tego procesu dla środowiska będą poważne.
We all agree that environmental consequences of this process will be profound.
PolishW Islandii nadal są bardzo widoczne przykre następstwa kryzysu finansowego.
The fall-out from the financial crisis is still very much evident in Iceland.
PolishBłędy w sposobie stosowania leku mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia pacjenta.
Errors in how you take this medicine may have serious health consequences.
PolishUżycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa.
The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
PolishChodzi mi głównie o społeczno-gospodarcze następstwa w skali regionalnej.
I refer primarily to social and economic consequences on a regional scale.
PolishTe trudności będą mieć dramatyczne następstwa, które łatwo przewidzieć.
These problems will have dramatic consequences, which are easy to predict.
PolishOprócz skutków ekonomicznych, katastrofa ta miała następstwa dla ludzi i środowiska.
As well as economic consequences, this disaster has had human and environmental implications.
PolishPo pierwsze, bardzo martwią nas następstwa sprawy partii AK w sądzie.
Firstly, we are concerned about the implications of the AK Party case before the court.
PolishReakcja ta przyniosła oczywiście następstwa w gospodarkach narodowych i finansach publicznych.
This reaction, of course, had consequences for public economies and public finances.
PolishMiałoby to wyraźne i niepokojące następstwa dla stabilności w regionie.
This would have clear and worrying implications for regional stability.
PolishDostrzegam państwa niepokój o następstwa sprawy delegalizacji partii AKP.
I note your concern about the implications of the AKP closure case.
PolishObecnie nie jest znany odległy wpływ na melanocyty ani jego następstwa.
The long-term effects on the melanocytes and any consequences thereof are currently unknown.
PolishNastępstwa takiego działania w przypadku klinicznego zastosowania preparatu nie są znane.
The consequence of this for the clinical use of the drug is unknown.
PolishObecnie nie są znane odległe efekty wpływu tego zjawiska na melanocyty i jego następstwa.
The long-term effects on the melanocytes and any consequences thereof are currently unknown.
PolishMechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich odległe następstwa są obecnie nieznane.
The mechanism of eyelash changes and their long term consequences are currently unknown.
PolishNiestabilność polityczna już teraz pociąga za sobą poważne następstwa.
The political instability is already having a significant impact.
PolishOdległe następstwa kamicy nerkowej u dzieci nie są znane.
The long– term effects of nephrolithiasis in paediatric patients are unknown.
PolishWiele trosk przysparzają nam zwłaszcza jego następstwa społeczne.
The social consequences, especially, are giving us lots to deal with.
PolishAktualnie nie wiadomo, jaka jest przyczyna tych zmian i jakie mogą być odległe następstwa ich występowania.
The cause and long-term effects of these conditions are not known at this time.