lengyel-angol fordítás erre a szóra: nakierowanie


#searchterm# szótári alakja: #szótári alakban#
PL

"nakierowanie" angol fordítás

PL nakierować
volume_up
{befejezett ige}

nakierować (és: celować, dążyć do)
Profilu tego nie użyto, aby nakierować budżet na poszczególne inicjatywy.
That profile has not been used to set the budget for the initiative.

Példamondatok a(z) "nakierowanie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOtrzymają nakierowanie tymi oto trzema słowami w ramkach: 'jak', 'nie' oraz 'głowa'.
They are going to be cued these three square words: "like," "not" and "head."
PolishZwalczając pustynnienie, konieczne jest także nakierowanie polityk finansowych na klimat.
It is also necessary for the fight against desertification to guide financial policies on climate.
Polish. - (FI) Aby polityka zmian klimatycznych była skuteczna, niezbędne jest nakierowanie jej na walkę ze zmianami klimatycznymi.
in writing. - (FI) It is vital to mainstream climate policy for the fight against climate change to be productive.
PolishOdbywa się to poprzez większą liberalizację; nakierowanie rynku na nowe obszary; uelastycznienie rynku pracy; a także nieprzerwane ataki na zarobki i prawa socjalne.
It is driven by greater liberalisation; moving the market into new areas; labour market flexibility; and unrivalled attacks on wages and social rights.