lengyel-angol fordítás erre a szóra: moje

PL

"moje" angol fordítás

EN

PL moje
volume_up
{névmás}

moje (és: swój, swoja, swoje, mój)
volume_up
my {nm}
I dało się uwieść potajemnie serce moje, a całowały rękę moję usta moje:
And my heart hath been secretly enticed, And my mouth hath kissed my hand:
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
Thou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Siedziałem tam, jak wy teraz, na widowni i patrzyłem, jak moje prace budzą się do życia.
. ~~~ And I saw my work come alive.

Példamondatok a(z) "moje" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishW związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.
It is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
PolishPowiedziałem sobie wówczas, pośród setki innych chłopców, że tutaj jest moje miejsce.
So I said to myself, with all these hundred other boys, this is where I belong.
PolishGdyż ten ogień aż do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
For it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
PolishMoje pierwsze pytanie brzmi: dlaczego Chiny rozwijają się szybciej niż Indie.
The first question there is why China has grown so much faster than India.
PolishUważam więc, że moje pytanie dotyczy poziomu przestępczości zorganizowanej w Europie.
I suppose what I am asking you is about the levels of organised crime within Europe.
PolishPytanie pana posła Higginsa było drugim pytaniem do komisarza Rehna, a moje trzecim.
Mr Higgins' was the second question to Commissioner Rehn and mine the third question.
PolishUprzedzają straż nocną oczy moje, przeto, abym rozmyślał o wyrokach twoich.
Mine eyes anticipated the night-watches, That I might meditate on thy word.
PolishMoje pytanie brzmi: kiedy Komisja wyciągnie odpowiednie wnioski z tych liczb?
Question: when are you going to draw some conclusions from these numbers?
PolishMoje słowa muszą oczywiście wywoływać zaniepokojenie szeregu państw członkowskich.
In saying this, I am certainly going to worry a number of Member States.
PolishMoje pytanie dotyczyło Cathy Ashton, wysokiej przedstawiciel powołanej w zeszłym tygodniu.
I asked about Cathy Ashton, the High Representative, who was appointed last week.
PolishUważam, że jest to krok w dobrym kierunku, zatem raz jeszcze moje gratulacje.
I think this is a step in the right direction, so congratulations again.
PolishOdwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.
Cast me not away from thy presence; And take not thy holy Spirit from me.
PolishPostaram się, aby moje wystąpienie było jak najkrótsze.
Member of the Commission. - Madam President, I will try to be as brief as possible.
PolishSprawozdanie to zyskało moje uznanie.
on behalf of the UEN Group. - (GA) Madam President, I commend this report.
PolishBom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moję, ale wolę onego, który mię posłał.
For I am come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
PolishMoje wątpliwości budzi jednak ograniczanie stosowania tego środka w czasie.
However, it would seem questionable to me to limit this measure in time.
PolishDaj mi słyszeć radość i wesele, a niech się rozradują kości moje, któreś pokruszył.
Create in me a clean heart, O God; And renew a right spirit within me.
PolishNiech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.
(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);
PolishZaiste naśmiewcy są przy mnie, a w ich draźnieniu mieszka oko moje.
Surely there are mockers with me, And mine eye dwelleth upon their provocation.
PolishI muszę przyznać, że właśnie to powoduje dziś moje największe rozczarowanie.
And I must say that it is this fact which most disappoints me this afternoon in Parliament.