lengyel-angol fordítás erre a szóra: mieć miejsce

PL

"mieć miejsce" angol fordítás

PL mieć miejsce
volume_up
{ige}

I nie ma wątpliwości, że szybkie nadgonienie może mieć miejsce.
. ~~~ And there is no doubt that fast catch up can take place.
Nasze spotkania mogą zatem mieć miejsce w Strasburgu wyłącznie w czwartek.
Our meetings can henceforth take place in Strasbourg on Thursdays only.
Przegląd powinien mieć miejsce przed rokiem 2013.
This review should take place by 2013.

Hasonló fordítások a(z) "mieć miejsce" szóra angolul

mieć ige
miejsce főnév

Példamondatok a(z) "mieć miejsce" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishJeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
PolishPowinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
PolishPrzynajmniej taka debata musi mieć miejsce - musimy skorzystać z tej możliwości.
This debate must at least be held - we must use this opportunity.
PolishSkuteczne kontrole powinny mieć miejsce jak zostają wypłacane środki finansowe osobom fizycznym.
There must be effective checks when public funds are paid to individuals.
PolishChciałbym jednak zapytać, czy musi to mieć miejsce na szczeblu UE.
But I really have to question whether this should be done at EU level.
PolishPrzystąpienie nowych państw może mieć miejsce dopiero po umocnieniu obecnej struktury UE.
New accessions will only be possible after consolidation of the EU in its current configuration.
PolishKsiężyc będzie mieć bezpieczne miejsce w waszych sercach.
And the Moon and the reflection on the Moon will have a secure place in your heart.
PolishWydaje się, że podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce na wodach Europy.
A similar situation now seems to be evolving in European waters.
PolishW przyszłym roku będzie kolejne absolutorium, lecz będzie ono mieć miejsce w okresie przedwyborczym.
We have another discharge next year, but this will be held during a pre-election phase.
PolishUważam, że każde posunięcie w tej dziedzinie powinno mieć miejsce wewnątrz istniejących ram prawnych.
I believe that any movement in this field should be within the existing legal framework.
PolishTo musi mieć miejsce, jeśli przy ocenie tego zjawiska kierujemy się względami praktycznymi.
When we assess it in practical terms, this must be the case.
PolishPowinno to mieć miejsce na szczeblu lokalnym, tam gdzie mieszkają ludzie.
This should happen at local level, where people live.
Polish(każde podanie powinno mieć miejsce rano i wieczorem)
administration (each administration to be given morning and evening)
PolishLogicznie rzecz biorąc, wdrożenie PEGASE powinno mieć miejsce jutro.
PEGASE ought, logically, to be implemented tomorrow.
PolishPodobnie jak poseł Hannan nie mogę znaleźć w traktatach żadnych podstaw, dla których miałoby to mieć miejsce.
Like Mr Hannan, I am unable to work out any basis in the Treaties on which it should be done.
PolishProceder taki nie dotyczy jakichś odległych miejsc, może mieć miejsce tuż za naszymi drzwiami.
It is not just happening somewhere else; theoretically, it could also be happening right outside my front door.
PolishAby mogło to mieć miejsce, potrzebna jest tak zgoda amerykańskiego Kongresu, jak i państwa zgoda tutaj, w Europie.
For that to happen, we need approval from Congress in the United States and from you in Europe.
PolishMożecie sobie teraz pomyśleć, że coś takiego może mieć miejsce w prowincjonalnym chińskim miasteczku, ale nie u nas.
And now you may think, okay, in this provincial town in China they're doing that, but not us.
PolishMoże to mieć miejsce, jeśli dawka leku Effentora jest zbyt wysoka lub jeśli pacjent zażywa lek Effentora w zbyt dużych ilościach.
This can occur if your dose of Effentora is too high or if you take too much Effentora.
PolishZadecydowano również, że zgodnie z zasadami, tury pytań powinny mieć miejsce w środy pomiędzy godzinami 18.00 a 19.00.
It has also been decided that, as a rule, question time should be on Wednesdays, between 6 and 7 p.m.