lengyel-angol fordítás erre a szóra: klucz

PL

"klucz" angol fordítás

volume_up
klucz {hímn.}
volume_up
klucz {hímn.}
EN

PL klucz
volume_up
{hímnem}

1. általános

klucz (és: kluczyk, klawisz)
volume_up
key {fn}
Oczywiście klucz do sukcesu programu będzie w rękach państw członkowskich.
Of course the key to the success of the scheme will be back in the Member States.
Szwajcaria wie, że lokalne doświadczenia stanowią klucz do polityki imigracyjnej.
Switzerland knows that local knowledge is the key to immigration policy.
Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.
There will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.
klucz (és: klucz maszynowy)
klucz
Aby zamknąć wszystkie otwarte karty i okna, kliknij ikonę klucza na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz Zakończ.
Click the wrench icon on the browser toolbar and select Exit to close all open tabs and windows.
W dowolnym momencie możesz je wyłączyć, klikając ikonę klucza i otwierając kartę Ustawienia > Dla zaawansowanych.
You can always choose to disable them by clicking the wrench icon and selecting Settings > Under the Hood tab.
Aby wszystkie elementy strony internetowej były większe lub mniejsze, użyj opcji powiększenia w menu klucza.
Use the zoom options in the wrench menu to make everything on a webpage larger or smaller.

2. "od drzwi wejściowych"

klucz

3. zene

klucz

4. építkezés

klucz (és: zwornik)
klucz (és: zwornik)
Kwestia finansowania stała się kluczem do porozumienia w Kopenhadze.
The issue of funding has become the keystone of the agreement in Copenhagen.
klucz (és: zwornik)
klucz (és: zwornik)

5. sportok

klucz
Po prostu wynieśmy wszystko z budynków, zamknijmy drzwi, wyrzućmy klucz i oddajmy te 1,7 miliarda euro obywatelom, którzy zarobili te pieniądze kosztem własnej krwi, potu i łez.
Let us simply clear everyone out of the buildings, lock the door, throw away the key and give that EUR 1.7 billion back to the citizens who have earned it with their own blood, sweat and tears.

Szinonimák (lengyelül) a(z) klucz szóra:

klucz
kłuć

Példamondatok a(z) "klucz" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishMógł, całkiem pomysłowo zmieniać klucz nie ryzykując dużego dysonansu.
He can, very innovatively, actually change keys without risking huge dissonances.
PolishPierwszy zawiera klucz, który pozwala odczytać resztę informacji.
So, there are four major watermarks all over 1,000 base pairs of genetic code.
PolishDobrze prosperujący europejski przemysł stanowi ewidentnie klucz do osiągnięcia celów lizbońskich.
A prosperous European industry is obviously crucial for achieving the Lisbon goals.
PolishLogistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności (głosowanie)
Freight transport logistics in Europe and sustainable mobility (vote)
PolishTurkmenistan stanowi bezsprzecznie klucz do sukcesu tego przedsięwzięcia.
Clearly, Turkmenistan is crucial to the success of this project.
PolishKlucz do szczęścia: znajdź coś bardziej ważnego niż ty i poświęć temu życie.
The secret of happiness is: Find something more important than you are and dedicate your life to it.
Polish. ~~~ Sądzę, że udało się odnaleźć klucz do sukcesu.
I'm here because I have a very important message: I think we have found the most important factor for success.
PolishZgodność z zasadami europejskiej polityki konkurencji i ich przestrzeganie to klucz do sukcesu jednolitego rynku.
Compliance with, and enforcement of, EU competition policy rules is one of the keys to the success of the single market.
PolishMasz klucz do mieszkania Quentina?
PolishJest to swego rodzaju muzealny wynalazek, który ma na celu wypracować spójny klucz do zrozumienia przez publiczność pewnego dorobku.
It's a kind of invention of the museum that's supposed to bring a kind of cohesive understanding to the public of a body of work.
PolishTo klucz do większości z nich... rozmiar ciała w momencie pojawienia się pustej niszy z powodu katastrofy naturalnej.
In fact, I think that most of it has to do with body size -- the size you are when you inherit a vacant ecospace from whatever natural disaster.
PolishSkuteczne wdrażanie i egzekwowanie przepisów UE w zakresie ochrony konsumentów stanowi klucz do zwiększenia ich zaufania.
Effective application and surveillance of the EU's provisions on consumer protection are essential if we are to increase consumer confidence.
PolishMasz klucz do tych kajdanek?
PolishPerspektywa to klucz. ~~~ W wyniku doświadczeń, o których wspomniałam, nauczyłam się myśleć o Ziemi jako planecie obcej.
So, perspective is everything and, because of the history that I've just briefly talked to you about, I have learned to think about Earth as an extraterrestrial planet.
Polish. ~~~ Akceptacja ludzkiej różnorodności to klucz do prawdziwego szczęścia.
That is the final, and I think most beautiful lesson, of Howard Moskowitz: that in embracing the diversity of human beings, we will find a surer way to true happiness.
PolishPraca we właściwej atmosferze, z humorem to klucz do kosmicznego banku wiedzy, do kosmicznego banku wiedzy, zawierającego rozwiązania dowolnych problemów.
And if you work with, in the right atmosphere, with humor, you have -- that's the password to the cosmic bank of knowledge, where you can find any solution of any problem.
PolishMusimy też pomóc w zwiększaniu świadomości w zakresie nowych wzorców zużycia, bo nie ma wątpliwości, że odnawialna i efektywna energia to klucz do przyszłego zrównoważonego rozwoju.
We must also help to raise awareness of new patterns of consumption because, without any doubt, renewable energy and efficiency are the keys to future sustainability.
PolishPonadto kultura i twórczość to klucz do ochrony i umacniania naszego dziedzictwa kulturowego i krajobrazów kulturowych, a także użyteczny środek podnoszenia poziomu kultury obywateli.
In addition, culture and creativity are the keys to safeguarding and enhancing our cultural heritage and landscapes and are useful in raising the cultural level of citizens.