lengyel-angol fordítás erre a szóra: kierunek działania

PL

"kierunek działania" angol fordítás

PL kierunek działania
volume_up
{hímnem}

kierunek działania

Hasonló fordítások a(z) "kierunek działania" szóra angolul

kierunek főnév
działania főnév
działać ige

Példamondatok a(z) "kierunek działania" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
PolishPierwszy kierunek działania to zdecydowane zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji.
The first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
PolishChociaż aspiracje i cele się nie zmieniły, to kierunek działania jest o wiele mądrzejszy.
Whilst the ambition and objectives have remained intact, the line of attack is much smarter.
PolishUważam, że ten kierunek działania jest wart kontynuacji; jest to pozytywny wybór, którego dokonaliśmy wspólnie.
I think that we should pursue this; it is a positive choice we have made together.
PolishStrategia ta powinna dać nam strukturę i kierunek wspólnego działania w przyszłości.
Madam President, this strategy should provide us with the structure and direction for joint action in the future.
PolishObecny kierunek działania nie jest żadnym rozwiązaniem.
The current course there is not the answer.
PolishTo z pewnością niewłaściwy kierunek działania.
That is indeed the wrong course to take.
PolishNatomiast inwestowanie w gospodarkę prowadzoną przy efektywnym wykorzystaniu energii i tworzenie miejsc pracy w tej dziedzinie to kierunek działania, który rokuje nadzieje.
Investing in an energy-efficient economy and creating jobs in that area is nevertheless a promising course of action.
PolishNależy też podkreślić, że Belgowie wytyczyli kierunek działania przyszłym prezydencjom w kontekście wejścia w życie traktatu lizbońskiego.
It should also be stressed that the Belgians have marked out the path for future presidencies in the context of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
PolishZostały zgłoszone do rozważenia poprawki, w których proponuje się kierunek działania inny niż wprowadzenie zakazu handlu, ale niestety na inne rozwiązania jest za późno.
There are amendments on the table proposing a course of action other than banning the trade, but it is too late for that, unfortunately.
PolishJestem bardzo zadowolony, że te konkluzje znalazły się w zapisach dzisiejszego szczytu i uważam, że to jest właściwy kierunek działania na przyszłość.
I am very pleased that these views have been enshrined in the conclusions of today's Council, and I think this is the right course of action for the future.
PolishWyrażam uznanie prezesowi EBC, ponieważ liczy się on z dyskusjami i sprawozdaniami Parlamentu, a także dostrzega nasz kierunek działania i determinację.
I commend the President of the ECB because he has paid heed to the discussions and reports in the Parliament and recognises our direction and determination.
PolishKomisja będzie nadal wspierać ten ważny kierunek działania G-20, który będzie jednocześnie jednym z kluczowych zadań francuskiej prezydencji G-20 w przyszłym roku.
The Commission will continue to support this important strand of G20 work, which will also be one of the key focuses of the French G20 Presidency next year.
PolishRumunia jest i będzie głównym rzecznikiem przyszłej integracji Republiki Mołdawii z Europą i liczę na to, że władze mołdawskie przyjmą taki kierunek działania.
Romania has been and will be the main proponent of the Republic of Moldova's future integration into Europe and I expect the Moldovan authorities to take specific action in this direction.
PolishUważam, że jest to możliwy i politycznie realistyczny kierunek dalszego działania, który najlepiej służy interesom nie tylko Unii Europejskiej, ale także obywateli Gwinei Bissau.
I believe that this is the possible and politically realistic way forward, and the one that best serves the interests not only of the European Union but also of the people of Guinea-Bissau.