lengyel-angol fordítás erre a szóra: jak najszybciej

PL

"jak najszybciej" angol fordítás

PL jak najszybciej
volume_up

jak najszybciej
Powyższy przykład pokazuje, że trzeba jak najszybciej uregulować tę sprawę.
This example shows that it is necessary to regulate this matter as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
Finally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Ważne jest, aby takie zakażenie zostało rozpoznane i jak najszybciej leczone.
It is important to identify and treat this type of infection as soon as possible.
jak najszybciej

Hasonló fordítások a(z) "jak najszybciej" szóra angolul

jak főnév
English
jak határozószó
jak kötőszó
jak prepozíció
English
jak névmás
jak? indulatszó
English
szybciej határozószó

Példamondatok a(z) "jak najszybciej" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishWiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
I know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
PolishW przypadku pominięcia dawki preparatu Januvia należy przyjąć ją jak najszybciej.
If a dose of Januvia is missed, it should be taken as soon as the patient remembers.
PolishPo trzecie, musimy jak najszybciej sparaliżować morderczą potęgę Kaddafiego.
Thirdly, we have to paralyse the killing power of Gaddafi as quickly as possible.
PolishTeraz bardzo ważne jest, aby nasza pomoc została przekazana możliwie jak najszybciej.
It is very important now that we concentrate our aid as quickly as possible.
PolishUważam, że będą Państwo musieli jak najszybciej przedstawić globalny plan.
I think you will have to come forward as fast as possible with a global plan.
PolishŻycie jest skomplikowane, a my chcemy zrozumieć, co się wokół nas dzieje jak najszybciej.
Life’s complicated; we want to figure out what’s going on around us very quickly.
PolishPowinniśmy zrobić wszystko, aby przystąpienie do programu odbyło się jak najszybciej.
We should all do our best to make its accession to the programme as quick as possible.
PolishDokonanie tego jest niezwykle ważne i musimy działać najszybciej jak tylko możliwe.
It is important that we do so, and it is important that we do so as quickly as possible.
PolishBiegnę przez kampus jak najszybciej umiem.
I'm saying, "I got to clear out of here!" ~~~ I go running across campus quick as I can.
PolishTo proces konieczny, który oczywiście musi jak najszybciej postępować.
It is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
PolishUczestnicy mieli zidentyfikować, najszybciej jak możliwe, zdania dosłownie fałszywe.
The participants had to identify, as quickly as possible, the literally false sentences.
PolishKomisja dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej rozpocząć ten proces.
The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
PolishPotrzebujemy silnej Komisji, która może stawić czoła kryzysowi, i to możliwie jak najszybciej.
We need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.
PolishKomisja powinna przedstawić propozycję w tej sprawie jak najszybciej będzie to możliwe.
The Commission should present its proposals in this regard at the earliest opportunity.
PolishSłużby publiczne usiłują jak najszybciej przywrócić wszystko do normy.
The services are endeavouring to restore everything as quickly as possible.
PolishJak rozumiem, była to jak dotychczas najszybciej dokonana płatność - w siedem miesięcy.
I understand it was the quickest payment ever made: within seven months.
PolishW przypadku pominięcia tabletki należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej.
If you miss a tablet then you should take it as soon as you remember.
PolishJednocześnie powinniśmy jak najszybciej znaleźć sposób sprawdzania połowów ryb.
Meanwhile, we should find ways of checking fish catches promptly.
PolishW przypadku pominięcia zwykłej dawki tygodniowej, należy ją wstrzyknąć jak najszybciej.
If you miss your usual weekly dose, inject a dose as soon as you can.
PolishUważam, że należy jak najszybciej zająć się sprawą ubóstwa wśród dzieci.
I feel that the issue of child poverty needs to be urgently addressed.