lengyel-angol fordítás erre a szóra: dostojny

PL

"dostojny" angol fordítás

volume_up
dostojny {mn hímn.}

PL dostojny
volume_up
{melléknév, hímnem}

dostojny (és: czcigodny, majestatyczny)
Jesteśmy konsumentami ropy naftowej - wszyscy z nas. Wydaje mi się też, że nawet ta dostojna sala, szanowna Izba, nie została generalnie zbudowana w sposób energooszczędny.
It seems to me that even this august Chamber, this honourable House, is not exactly constructed in an energy friendly way.
Zatem środki wydatkowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w służbie obywatelom wykraczają znacznie poza liczbę rozpatrywanych skarg i chciałbym, aby dostojne zgromadzenie miało to na uwadze.
So the resources that are being expended by the Ombudsman to serve citizens go far beyond merely the number of complaints that are handled, and I would like this august body to bear that in mind.
dostojny (és: godny)
dostojny (és: korpulentny, godny)
dostojny (és: postawny)