lengyel-angol fordítás erre a szóra: doniosłość

PL

"doniosłość" angol fordítás

PL doniosłość
volume_up
{nőnem}

doniosłość (és: waga, znaczenie, ważność, istotność)
Tak, doniosłość wykształcenia to dla mnie to coś, za co z chęcią oddam życie.
And so, the importance of education to me is what I'm willing to die for.
To nie przypadek, że 95% obywateli europejskich wierzy w doniosłość ochrony środowiska naturalnego.
It is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment.
To potwierdza jego istnienie i jego doniosłość.
That confirms its existence and its importance.
doniosłość
doniosłość (és: znaczenie, wymowa, ranga)
Złożoność i doniosłość kwestii migracyjnych oznacza, że wszyscy muszą się nimi zająć, zarówno kraje pochodzenia, jak i kraje tranzytowe i docelowe.
The complexity and significance of migration issues mean that everyone needs to tackle these, both countries of origin and countries of transit and destination.
Nie tylko dlatego, że obecnie nie ma wystarczających rozwiązań prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim z uwagi na doniosłość dla każdego z mieszkańców Unii.
This is not just because the current legal solutions in this area are inadequate; it is most importantly because of its significance for everyone living in the EU.

Szinonimák (lengyelül) a(z) doniosłość szóra:

doniosłość