lengyel-angol fordítás erre a szóra: członek

PL

"członek" angol fordítás

PL członek
volume_up
{hímnem}

1. általános

członek (és: człon)
Członek Komisji. - Chciałbym podziękować wszystkim posłom uwagi.
Member of the Commission. - I wish to thank all Members for their comments.
Stwierdzamy, że żaden członek opozycji nie zdobył miejsca w parlamencie.
We note that no member of the opposition will have a parliamentary seat.
Zaczął jako chłopiec, członek dziecięcej orkiestry w rodzinnej miejscowości, Barquisimeto.
He started as a boy member of the children's orchestra in his hometown, Barquisimeto.
członek (és: stronnik, zwolennik, wyznawca)
członek (és: facet, osobnik, kolega, mężczyzna)
Teraz jest członkiem organizacji Leaders' Quest, i to pomaga mu w pracy.
He's a Leaders' Quest fellow, and that helps him with his work.
Musimy jednać szanować innych członków naszej ludzkiej rodziny.
What we must do, however, is respect our fellow men and women.
Wzmacnia się również pozycja przewodniczącego Komisji − może on nakazać członkowi kolegium rezygnację ze sprawowanej funkcji.
The president is also stronger, as he/she has the power to dismiss fellow Commissioners.
♫ ♫ Tańczę jak ona o północy ♫ ♫ i z całego serca czuję: ♫ ♫ Moje wargi dają bardzo ognisty pocałunek, ♫ ♫ moje członki, są wiotkie i blade.
♫ ♫ I dance like her at midnight ♫ ♫ and from deep within I feel: ♫ ♫ My lips, they give so fiery a kiss, ♫ ♫ my limbs, they are supple and white.

2. anatómia

członek (és: penis, prącie)
mnogi (nowotwór szpiku kostnego), białaczka (nowotwór komórek krwi), jakiekolwiek zniekształcenie członka,
the bone marrow), leukaemia (cancer of the blood cells) or any deformation of your penis.
Po stymulacji seksualnej, CIALIS pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.
Following sexual stimulation CIALIS works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis.
Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Lilly pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.
Following sexual stimulation Tadalafil Lilly works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis.

Példamondatok a(z) "członek" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishKażdy członek tej Izby poprze działania organizacji humanitarnych.
Everybody round the Chamber would support the work of the humanitarian organisations.
PolishByły członek parlamentu, Geoffrey Dickens, uczestniczył w uroczystościach w swoim okręgu wyborczym.
The late Geoffrey Dickens, M.P. was attending a fete in his constituency.
Polishczłonek zarządu Niemieckiego Funduszu Literackiego w Darmstadt
Mitglied im Vorstand des Deutschen Literaturfonds e.V. in Darmstadt
PolishZaledwie co dziesiąty członek zarządu jest kobietą, co faktycznie oznacza parytet w wysokości 90 % dla mężczyzn.
There is only one woman for ten men on boards, which means a 90% de facto quota for men.
PolishTamiflu można również stosować, aby zapobiec grypie po kontakcie z osobą zakażoną, jak np. członek rodziny.
Tamiflu can also be used to prevent influenza following exposure to an infected individual, such as family members.
PolishTa osoba, którą spotkaliśmy i możecie to zobaczyć na stronie www.sristi.org, ten członek plemienia, miał marzenie.
This person, whom we met -- and you will see it on the website, www.sristi.org -- this tribal person, he had a wish.
PolishDokładnie w okresie pełnienia przeze mnie tej funkcji Łotwa wzięła udział w wojnie w Iraku jako członek amerykańskiej koalicji.
It was precisely during my period of responsibility that Latvia joined the US coalition in the Iraq war.
Polishczłonek Centrum P.E.N. RFN
Mitglied des P.E.N.-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland
PolishWaluta: Członek strefy euro od 1999 r. (€)
PolishTylko co dziesiąty członek zarządu w przedsiębiorstwach unijnych jest kobietą i tylko 3 % stanowisk dyrektorów wykonawczych zajmują kobiety.
Only one in every 10 board members in EU businesses is a woman, and only 3% of executive directors are female.
PolishZapobieganie Tamiflu można stosować również aby zapobiec grypie po kontakcie z osobą zakażoną, jak np. członek rodziny.
Prevention Tamiflu can also be used for prevention of influenza following exposure to an infected individual, such as family members.
PolishProszę przyjąć do wiadomości, że jako były członek rady lokalnej zagłosuję za odrzuceniem omawianego wniosku.
- (CS) Mr President, allow me, as a former local councillor to voice my rejection of the proposal under discussion.
PolishMam nadzieję, że jako członek Parlamentu będę mógł odegrać aktywną rolę w przezwyciężeniu barier dla handlu elektronicznego w Europie.
I hope that in Parliament, I will be able to play an active role in helping to overcome barriers to e-commerce in Europe.
PolishTym współpracownikiem był członek naszego zespołu, który używał trzech różnych technologii by porozumiewać się z grupą.
The remote collaborator was an experimenter from our group who used one of three different technologies to interact with the participants.
PolishNiemniej jednak, jako członek komitetu negocjacyjnego Parlamentu, popieram omawiany kompromis, ponieważ dyrektywa jest nam potrzebna od zaraz.
Nevertheless, as part of Parliament's negotiating committee I stand in favour of this compromise, as we need this directive now.
Polishnajnowszy członek grupy
PolishTragedią jest, gdy członek misji pokojowej traci swoje życie chroniąc życie innych.
Peacekeeping is one of the noblest professions and it is tragic when a peacekeeper loses his or her life whilst protecting the lives of others.
PolishWynegocjowane kompromisowe rozwiązania zostały przyjęte przez Komisję Transportu i Turystyki w głosowaniu, w którym tylko jeden członek wstrzymał się od głosu.
The compromises that have been negotiated were adopted by the Committee on Transport and Tourism with only one dissenting vote.
PolishMisja pokojowa UE niestety poniosła pierwszą ofiarę śmiertelną, kiedy to francuski członek tej misji przez pomyłkę zabłądził na terytorium Sudanu.
The EU peace-keeping mission has unfortunately suffered its first fatality, after a French peace-keeper mistakenly strayed into Sudanese territory.
PolishChciałbym prosić o to, żeby wezwał pan do uczestnictwa w dialogu trzecią stronę, którą powinien w każdy czwartkowy poranek reprezentować członek Rady.
(DE) Mr President, I would like to ask you to call in the trialogue for the Council always to be represented here on Thursday morning.