lengyel-angol fordítás erre a szóra: być rezultatem

PL

"być rezultatem" angol fordítás

PL być rezultatem
volume_up
{folyamatos ige}

być rezultatem
volume_up
to come with {i.} (sth)

Szinonimák (lengyelül) a(z) być rezultatem szóra:

być rezultatem

Hasonló fordítások a(z) "być rezultatem" szóra angolul

być ige
rezultat főnév

Példamondatok a(z) "być rezultatem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishLudzi do działania motywują rezultaty, albo to co wydaje im się być rezultatem.
I'm interested in what I like to call the "triple bottom line" that sustainable development can produce.
PolishJesteśmy także świadomi zagrożenia, jakie może być rezultatem niestabilnej sytuacji w Pakistanie.
We are also aware of the threat that could emanate from the unstable situation in Pakistan.
PolishUbóstwo wśród kobiet może być rezultatem bardzo różnych zjawisk.
Poverty among women may be the result of various things.
Polishktórych rezultatem może być stan zagrożenia życia lub zgon.
may result in a life-threatening reaction or death.
Polishrezultatem może być stan zagrożenia życia lub zgon.
that may result in a life-threatening reaction or death.
Polishrezultatem może być stan zagrożenia życia lub zgon.
result in a life-threatening reaction or death.
PolishPolityka zatrudnienia w poszczególnych państw UE powinna być rezultatem procesu konkurencji instytucjonalnej.
The employment policies of the various EU countries should develop out of a process of institutional competition.
PolishDzisiaj wszyscy możemy być usatysfakcjonowani ogólnym rezultatem pakietu kolejowego.
rapporteur. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, tonight we can all be satisfied with the overall result of the railways package.
PolishNie jest spodziewane, aby podwyższenie żołądkowego pH, mogące być rezultatem podawania antagonisty receptora H2, miało
An increase in gastric pH that may result from H2-receptor antagonist therapy is not expected to have an impact on tipranavir plasma concentrations.
PolishZamiast ogłaszanej "Unii Innowacji” rezultatem może być prawdziwa przepaść innowacyjna między najbardziej innowacyjnymi krajami i regionami a resztą.
Instead of the announced 'Innovation Union', the result could be a veritable 'innovation divide' between the countries and regions that innovate most and the rest.
PolishPrzez chwilę, do momentu przeprowadzenia bardziej ogólnego przeglądu, którego rezultatem może być podważenie wszystkiego, znikną najbardziej rażące aberracje obecne w tej dyrektywie.
For a while, until there is a more general revision which could call everything into question, the most glaring aberrations in this directive will disappear.
PolishKażdy wie, że Rada zbierze się na półmetku szczytu w Kopenhadze, którego rezultatem powinno być określenie nie tylko celów politycznych, ale również możliwych do zmierzenia zobowiązań.
Everyone knows that the Council will be sitting in the middle of the Copenhagen Summit, which ought not only to result in political objectives, but also in quantifiable commitments.