lengyel-angol fordítás erre a szóra: święci


Erre gondoltál: świecić
PL

"święci" angol fordítás

volume_up
święci {hímn. tsz}
EN

PL święci
volume_up
{hímnem, többes szám}

święci
Pozdrawiają was wszyscy święci; ale osobliwie, którzy są z cesarskiego domu.
All the saints salute you, especially they that are of Caesar's household.
Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.
Let the saints exult in glory: Let them sing for joy upon their beds.
Kapłanów jego przyoblokę zbawieniem, a święci jego weseląc się, radować się będą.
Her priests also will I clothe with salvation; And her saints shall shout aloud for joy.

Példamondatok a(z) "święci" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishA ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły.
And the light shineth in the darkness; and the darkness apprehended it not.
PolishTo pudełko, które świeci i gra muzykę, kiedy umieści się na nim pewne rzeczy, ale nie inne.
This is a box that lights up and plays music when you put some things on it and not others.
PolishA jeśli spojrzycie na światło, świeci tak, jakbyście tego oczekiwali.
And if you look at the light, it is illuminating as you would expect.
PolishMiłujcież Pana wszyscy święci jego; boć Pan wiernych strzeże, oddaje sowicie hardzie postępującemu.
Be strong, and let your heart take courage, All ye that hope in Jehovah.
PolishMożna je dostrzec, kiedy światło słoneczne świeci przez okno.
When the sunlight comes through the window you see these little fibers.
PolishBójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.
The young lions do lack, and suffer hunger; But they that seek Jehovah shall not want any good thing.
Polish. ~~~ Puff, danio świeci.
You take a glow gene out of a coral or a jellyfish and you stick it in a zebrafish, and, puff, they glow.
PolishNie można rozpocząć podawania następnej dawki, gdy dioda się świeci.
You cannot start another dose while the light is on.
PolishPani kraj, Szwecja, świeci przykładem w tej kwestii.
Your country, Sweden is a fairly exemplary country on this question.
PolishJest częścią tamtej galaktyki, a świeci tak jasno jak centrum tej galaktyki, jak miliardy gwiazd.
It's part of that galaxy, and it's shining as brightly as the center of the galaxy with a billion suns in it.
PolishCo ciekawe, fluorescencja nie powoduje tylko świecenia guza, ale też sprawia, że guz świeci przez tkankę.
And the cool thing about fluorescence is that it's not only bright, it actually can shine through tissue.
PolishAle ścieszka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego.
But the path of the righteous is as the dawning light, That shineth more and more unto the perfect day.
PolishPani przewodnicząca - kiedy świeci słońce, nie potrzebujemy parasola, ale może się on przydać, gdy pada deszcz.
Madam President, when the sun shines we do not need umbrellas, but when it rains we may well need them.
PolishŚpiewajcież Panu święci jego, a wysłuchajcie pamiątkę świętobliwości jego.
For his anger is but for a moment; His favor is for a life-time: Weeping may tarry for the night, But joy [cometh] in the morning.
PolishSłońce świeci od 4,5 miliarda lat, ale jego paliwo wyczerpie się dopiero za 6 miliardów lat.
The sun has been shining for four and a half billion years, but it'll be another six billion years before its fuel runs out.
PolishJednakże innym powodem jest bezsprzecznie to, że jako Europejczycy nie jesteśmy tacy święci, jak zawsze twierdzimy.
However, another reason is surely the fact that we Europeans are not as good as we always claim to be.
PolishJednak ta gwiazda nadal świeci za słabo.
However, the light emitted by this star remains insufficient.
Polish. ~~~ Słońce nie świeci cały dzień, nie każdego dnia.
This is energy farming, so you're talking about many square miles, thousands of time more area than you think of as a normal energy plant.
PolishAni zapalają świecy, i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Neither do [men] light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.
PolishSygnał ten pochodzi głęboko z mózgu, ale widać jak świeci przez wszystkie jego warstwy, z powodu objętości jaką zajmuje.
So he's going like this. ~~~ For 20 seconds he's going like that, and all of a sudden it lights up up here.