PL śledzenie
volume_up
{semlegesnem}

1. csillagászat

śledzenie
Niektórzy sprzedawcy udostępniają informacje umożliwiające śledzenie przesyłek.
Some sellers provide package tracking information.
Śledzenie zdarzeń umożliwia monitorowanie zdarzeń niezależnie od odsłon stron.
All activity on that gadget appears in the Event Tracking section of the Analytics reports.
Szybkie ostrzeżenie, śledzenie i identyfikowalność zadziałały.
Rapid alert, tracking and tracing have all worked.
śledzenie

Példamondatok a(z) "śledzenie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishChromosom Y, część DNA, która określa mężczyzn, pozwala na śledzenie linii rodowej ojca.
The Y chromosome, the piece of DNA that makes men men, traces a purely paternal line of descent.
PolishSposób w jaki informacje są przechowywane uniemożliwia nam śledzenie co dokładnie się dzieje.
And the way information is structured is totally incapable of keeping up with this process.
Polishśledzenie rozwoju sytuacji zatrudnienia i polityk zatrudnienia w Unii i w Państwach Członkowskich;
to monitor the employment situation and employment policies in the Union and the Member States;
PolishPonadto śledzenie broni palnej ma największe znaczenie dla zwalczania zorganizowanej przestępczości.
In addition, tracing firearms is of the greatest importance in the fight against organised crime.
Polishśledzenie sytuacji społecznej i rozwoju ochrony socjalnej w Państwach Członkowskich i w Unii,
to monitor the social situation and the development of social protection policies in the Member States and within the Union;
PolishPodobnie, etykietowanie oraz śledzenie pochodzenia i obiegu nie wystarczy dla umożliwienia konsumentom dokonania świadomego wyboru (ust.
Similarly, labelling and traceability are not enough to enable consumers to make informed choices (para.
PolishDzięki nim stało się wyraźnie widoczne, jak istotne jest w ogóle śledzenie kwestii sposobu zarządzania przez nas migracją i przepływami uchodźców.
They have served to underscore the importance of looking at the whole issue of how we manage migration and refugee flows.
PolishWsparcie wyborów musi stać się częścią ciągłego procesu uwzględniającego śledzenie wydarzeń politycznych w długoterminowej perspektywie.
Election support needs to be made part of a continual process that involves following political developments over a long period of time.
PolishZdecydowanie zaleca się odnotowanie w szpitalu nazwy i numeru serii produktu zastosowanego u pacjenta, co umożliwi śledzenie użytych serii.
It is strongly recommended that when you receive TachoSil the name and batch number of the product are recorded at the hospital in order to maintain a record of the batches used.
PolishDlatego też zwracam się do prezydencji hiszpańskiej i dziękuję urzędującemu przewodniczącemu Rady za pozostanie tutaj i śledzenie debaty aż do jej końca.
I am therefore going to address the Spanish Presidency and thank the President-in-Office of the Council for remaining here and following the debate to its conclusion.
PolishFinansowano także projekty badawcze dotyczące kwestii współistnienia GMO i upraw tradycyjnych, w których zajmowano się również środkami mającymi na celu śledzenie historii produktu.
Research projects were also funded on the issue of coexistence between GMO and conventional crops, which also addressed traceability measures.
PolishZa priorytet uznano także śledzenie wyników ministerialnej konferencji w sprawie migracji i rozwoju, zorganizowanej w Rabacie w czerwcu 2006 r. i w Trypolisie w listopadzie 2006 r.
Priority has also been given to monitoring the Ministerial Conferences on Migration and Development held in Rabat in July 2006 and in Tripoli in November 2006.
PolishRejestrowanie podróży, masowe przechowywanie danych osobowych i systematyczne śledzenie transakcji gospodarczych nie jest oznaką liberalizmu, ani też oznaką tolerancji czy dalekowzroczności.
Registering our travel, the mass storage of personal details and the systematic charting of economic transactions is not liberal, nor is it tolerant or far-sighted.