holland-angol fordítás erre a szóra: tarten

NL

"tarten" angol fordítás

volume_up
tarten {tárgy. i}
EN

NL tarten
volume_up
{ige}

De voorgestelde restrictieve comitologieprocedures tarten de democratische rol van dit Parlement, waaraan de Commissie verantwoording moet afleggen.
The comitology procedures which are proposed are restrictive and challenge the democratic role of this Parliament to which the Commission should be accountable.
Zij moeten leren dat men de wiskundige wetten niet kan tarten.
The one thing they have to learn is that you cannot defy the laws of mathematics.
De muren die zijn opgetrokken, tarten elke internationale logica of wet.
The walls which have been built there completely defy any kind of international logic or law.
Goochelaars spelen met vuur en staal, tarten de furie van de kettingzaag, durven een kogel opvangen of een dodelijke ontsnapping wagen.
Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.
tarten (és: uitdagen)

Példamondatok a(z) "tarten" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DutchDe cijfers die worden genoemd in verband met de wereldkampioenschappen in Duitsland tarten elke verbeelding.
The numbers, on the occasion of the World Cup in Germany, beggar belief.
DutchMaar laten we het lot niet tarten.
DutchDe huidige leiders van de EU en de lidstaten tarten met hun meedogenloze beleid de gevoelens en het verstand van de Europese burgers.
This common feeling has, however, been crudely brought about by the callous policy of the current leaders of the EU and of the Member States.
DutchDegenen die het voor hun verantwoording zouden nemen aan dit mandaat voorbij te gaan, om zich eenzijdig in een oorlog te storten, zouden daarmee de gehele internationale gemeenschap tarten.
Anyone who took it upon themselves to go beyond that mandate and to start a war unilaterally would be defying the whole of the international community.