holland-angol fordítás erre a szóra: in zoverre

NL

"in zoverre" angol fordítás

NL in zoverre
volume_up
{határozószó}

in zoverre (és: in die mate)
In zoverre is de overeenkomst zowel in ons belang als in dat van Mexico.
To this extent, the agreement is in our interest as much as it is in the interest of Mexico.
In zoverre is er nog een vervolg nodig op de mededeling van de Commissie.
To that extent, the Commission's communication still does not go far enough.
In zoverre kan men beslist van een succes spreken.
To that extent the Customs Union can certainly be termed a success.

Hasonló fordítások a(z) "in zoverre" szóra angolul

in melléknév
English
in prepozíció
in- prepozíció
English
in-
English
innen ige
zover határozószó

Példamondatok a(z) "in zoverre" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DutchIn zoverre blijft het onderwerp openbare aanklager natuurlijk op de agenda staan.
So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
DutchIn zoverre hebben we tijdens de stemming in de commissie ten dele succes geboekt.
Indeed, we did partly succeed in this when it came to the vote in committee.
DutchIn zoverre dat een verbod is, is het een aansporing aan Birma het roer om te gooien.
In as much as that is a ban, it is an encouragement to Burma to mend its ways.
DutchIn zoverre hoop ik dat deze overweging in de huidige conventies zal worden opgenomen!
In that regard I hope these considerations will find their way into this convention!
DutchIn zoverre denk ik dat we dat in beginsel vanuit die invalshoek moeten benaderen.
With that in mind, I think that this ought to be our fundamental approach to the subject.
DutchDe conferentie in Londen was in zoverre belangrijk dat het de dialoog weer heeft geopend.
The conference in London was important because it re-established the dialogue.
DutchIn zoverre ben ik het niet met de interpretatie van de heer Ettl eens.
Although I differ from Mr Ettl in this respect, I agree with him on other points.
DutchIn zoverre ben ik dus blij met het compromis dat we hebben gesloten.
In this respect I am therefore happy with the compromise which has been reached.
DutchIn zoverre is het belangrijk en terecht dat dit initiatief genomen wordt.
That is why it is right and important that this initiative should be taken.
DutchIn zoverre hebben we nu reeds rekening gehouden met ettelijke punten van kritiek die u noemde.
In that respect we have taken on board a number of points of criticism made by you.
DutchIn zoverre is er dan ook geen reden om het verslag van de heer Christodoulou niet te behandelen.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
DutchIn zoverre sluit ik mij aan bij uw ontevredenheid over het personeelsbeleid van de Commissie.
In this respect I share your concern about the Commission's staffing policy.
DutchIn zoverre zou men achterover kunnen leunen en na 20 seconden kunnen ophouden met spreken.
So I could just sit back and stop talking now, after just 20 seconds.
DutchIn zoverre verandert de situatie daar niet of alleen ten goede.
In that respect the situation there has not changed, and if it has, only for the good.
DutchIn zoverre stemt ook de fractie van de Europese Volkspartij in met de amendementen van de heer Souchet.
The Group of the European People's Party approves Mr Souchet's amendments here.
DutchIn zoverre zijn we met de beide verslagen denk ik op de goede weg.
In this respect, I think that the two reports are on the right track.
DutchVandaag wordt dit continentale streven afgerond en in zoverre is dit een belangrijke dag.
Today this objective of our entire continent has been achieved, which makes this a momentous day.
DutchIn zoverre moeten we niet alleen optreden tegen illegale, maar ook tegen legale exporten.
One should, therefore, not only take action against illegal exports, but also against legal ones.
DutchNaar mijn mening heeft mevrouw Ojala in zoverre tegenover de Fractie van de Europese Volkspartij gelijk.
I therefore think that Mrs Ojala is right on this issue, rather than the PPE Group.
DutchIn zoverre ben ik ook heel dankbaar voor de donorconferenties.
In this respect, I am also very grateful for the donors ' conferences.