holland-angol fordítás erre a szóra: in zijn eentje

NL

"in zijn eentje" angol fordítás

NL in zijn eentje
volume_up
{határozószó}

in zijn eentje (és: alleen, één per keer)
in zijn eentje (és: alleen, één per keer)
Geen directeur, geen onderneming die in zijn eentje verantwoordelijk is voor de bouw er van.
No CEO, no firm responsible, singly, for building it.

Hasonló fordítások a(z) "in zijn eentje" szóra angolul

in melléknév
English
in prepozíció
in- prepozíció
English
in-
English
innen ige
zijn főnév
English
zijn ige
zijn névmás
eentje számnév
English

Példamondatok a(z) "in zijn eentje" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DutchGeen enkel land kan de gevolgen van de pandemie echter in zijn eentje opvangen.
However, no country can face the consequences of the pandemic alone.
DutchEens te meer stelt men echter vast dat de landbouw het in zijn eentje niet kan redden.
However, we are all aware, once again, that farming cannot do it alone.
DutchHet land dat in zijn eentje bovenaan staat is een plek waar ik nog nooit geweest ben.
The country on its own up at the top is a place I haven't been to.
DutchGroot-Brittannië kan dit wereldwijde probleem echter niet in zijn eentje oplossen.
Britain, however, cannot tackle a global problem alone.
DutchHet is duidelijk dat dit geen probleem is dat Malta, of welk ander land dan ook, in zijn eentje kan aanpakken.
Clearly, this is not a problem for Malta alone or for any other country alone.
DutchAls Frankrijk in zijn eentje door wil gaan met zijn eigen systeem zal ik hem geen strobreed in de weg leggen.
If France wants to continue with its scheme alone, then I would not want to stand in its way.
DutchWe hebben te maken met een buurland waar één man in zijn eentje bepaalt wat het beste is voor het volk.
We are faced with a neighbouring country where one man on his own decides what is best for the population.
DutchGeen enkel land in Europa is tegenwoordig in staat in zijn eentje de problemen op te lossen die op ons afkomen!
Not one country in Europe today is capable, on its own, of dealing with the problems that beset us.
DutchVorige week hebben de EU-ministers van Volksgezondheid erkend dat geen enkel land de problemen in zijn eentje kan oplossen.
Last week, the EU Health Ministers recognised that no country can solve these problems alone.
DutchNiemand kan de wereld in zijn eentje regelen, Voorzitter.
Nobody can regulate the world on their own.
DutchEen land mag niet in zijn eentje maatregelen kunnen tegenhouden en daarmee druk op de hele Unie uitoefenen.
One individual country should not be able to stop action and in so doing exert pressure on the rest of the Union.
DutchGeen enkel land kan in zijn eentje de strijd tegen het internationale terrorisme en de internationale criminaliteit winnen.
Not one country can, relying on itself alone, win the war against terrorism and international crime.
DutchMalta is evenals Italië, Spanje en andere landen, geconfronteerd met een last die geen enkel land in zijn eentje kan dragen.
Malta, like Italy, Spain and other countries, is faced with a burden no country can shoulder on its own.
DutchMalta kan in zijn eentje geen wonderen verrichten.
Malta cannot perform miracles on its own.
DutchMoordde in zijn eentje een paar stadjes uit.
Wiped out a couple towns single-handedly.
DutchEuropa kan dit echter niet in zijn eentje.
However, Europe cannot do this on its own.
DutchHeden ten dage kan Korea in zijn eentje meer schepen bouwen dan alle Europese scheepswerven bij elkaar!
This has happened to such an extent that today Korea alone is able to produce more ships than all the European shipyards put together.
DutchZoals echter uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en maanden is gebleken, kan Libanon deze taak niet in zijn eentje aan.
It has been demonstrated in recent months and years, however, that Lebanon cannot achieve this goal on its own.
DutchGedurende de laatste paar weken heeft hij in zijn eentje ronduit ongelooflijke resultaten geboekt bij de Raad.
Over the last few weeks, and literally single-handed, he has achieved – that was a pun! – quite incredible results with the Council.
DutchDe markt kan in zijn eentje problemen als luchtvaartveiligheid, de opwarming van de aarde of de integratie van immigranten niet aanpakken.
The market alone cannot address concerns such as air safety, global warming or the integration of immigrants.