holland-angol fordítás erre a szóra: in zekere zin

NL

"in zekere zin" angol fordítás

volume_up
in zekere zin [példa]

NL in zekere zin
volume_up
[példa]

in zekere zin
De Begrotingscommissie heeft in zekere zin een ondersteunende rol gespeeld.
The Committee on Budgets, in a sense, has been the auxiliary committee.
Het Ierse voorzitterschap heeft in zekere zin zendingsarbeid verricht.
The Irish Presidency has, in a sense, started on what it has to do.
In zekere zin bespreken wij dus vandaag werkzaamheden die nog lopende zijn.
So in a sense, we are discussing something that is a work in progress.

Hasonló fordítások a(z) "in zekere zin" szóra angolul

in melléknév
English
in prepozíció
in- prepozíció
English
in-
English
innen ige
zekere melléknév
English
zin főnév
zinnen ige

Példamondatok a(z) "in zekere zin" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DutchIk heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
DutchDe richtlijn zou in zekere zin een aanvulling zijn op de internationale conventies.
The directive would in a way 'complement ' the international conventions.
DutchIn naam van de strijd tegen het terrorisme is in zekere zin alles toegestaan.
In the name of the fight against terrorism, it seems that anything goes.
DutchIn zekere zin ben ik het met hem eens dat we het hierbij niet moeten laten.
In a way I agree that we should go further, and that this should not be the final step.
DutchOf denkt u dat het Koninkrijk Denemarken in zekere zin " verdorven " is?
Or do you think that there is " something rotten in the State of Denmark "?
DutchDit is, in zekere zin, één van de uitdagingen van hoe je een heel goed idee moet interpreteren.
This, in a way, is one of the challenges of how to interpret a really good idea.
DutchIn zekere zin wordt de statische, stenen berg een bewegende berg van zand.
In a way, the static, stone mountain becomes a moving mountain of sand.
DutchOok in dat opzicht heeft de Europese Raad in zekere zin voor een vlucht vooruit gekozen.
From this point of view, the European Council has, in a way, rushed headlong into this.
DutchIn zekere zin hebben wij al een grondwet, namelijk de Verdragen.
To some extent, we already have a constitution, which consists of the Treaties.
DutchIk bedoel maar, het was in zekere zin het meest serieuze ding dat je op de expo zou kunnen doen.
I mean, in a way it was the most serious thing you could possible do at the expo.
DutchMet deze Top is in zekere zin gezegd: wij staan in voor jullie veiligheid.
The summit said in effect: we are here for the sake of your security.
DutchDaarom vormt onze onthouding in zekere zin op zichzelf een aanvullende stem.
That is why our abstention amounts to an additional vote in itself.
DutchDat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar toch was het in zekere zin een première.
This might seem natural but, in some ways, it was unprecedented.
DutchLange tijd zijn deze praktijken dan ook in zekere zin gedoogd.
Such operations have long been considered with a certain degree of forbearance.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik zou in zekere zin willen antwoorden op hetgeen mijn collega zojuist zei.
Madam President, I should like to respond to what my fellow Member has just said.
DutchIn zekere zin wordt de EU ervan beschuldigd van de armen te stelen om de allerarmsten te helpen.
In some senses the EU is being accused of taking from the poor to help the poorest.
DutchIn zekere zin was dat dus een beperking die wij onszelf oplegden.
It would be, as it were, a penalty unilaterally applied by us on ourselves.
DutchEn in zekere zin... had ik best wel bijna het kleinste beetje respect voor je kunnen hebben.
And in a way...... I kind of, almost, could have the tiniest smidgen of respect for you.
DutchDus in zekere zin hadden we een reeds bestaand idee genomen en oplossingen laten zien.
So in a way, we had taken a pre-existing need and shown solutions.
DutchIn zekere zin werkt de muziek perfect die ze hiervoor maken.
And in some ways, the music that they're writing for this place works perfectly.