finn-angol fordítás erre a szóra: ympäri

FI

"ympäri" angol fordítás

FI ympäri
volume_up
{határozószó}

ympäri
Vapaaehtoistyömahdollisuuksia on monenlaisia ympäri maailmaa.
There are many possibilities for volunteering all over the world.
Sitten kutsuimme ihmisiä ympäri maailmaa rakentamaan niitä ja testailemaan kanssamme.
And then we invited people all over the world to build them and experiment with us.
Uskovaiset ympäri maailman eivät kuitenkaan usko, he tietävät varmasti.
However, believers all over the world not only believe, they know for certain.
Arviolta 200 miljoonaa hyötyeläintä kuljetetaan joka vuosi ympäri EU:ta.
It is estimated that around 200 million livestock are moved around the EU every year.
Kuten nimi antaa ymmärtää, näitä löytyy lähestulkoon ympäri maailman.
And, as the name might suggest, it is found pretty much around the world.
Matkustellessani ympäri maailman tapasin nuoria, jotka olivat menettäneet toivonsa.
And as I was traveling around, I kept meeting young people who'd lost hope.

Példamondatok a(z) "ympäri" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTorjuntatoimistamme huolimatta tämä vitsaus jatkaa leviämistään ympäri maailmaa.
Despite our efforts, this scourge continues to spread throughout the world.
FinnishKaikki parlamentissa tietävät, että kalakannat hupenevat nopeasti ympäri EU:ta.
Everyone in this House is aware that fish stocks are in sharp decline across the EU.
FinnishKyseinen liike herättäisi varmasti huomiota ja monia kysymyksiä ympäri maata.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Finnish16:41 Ja hän ei halunnut sitä vain syksyllä, vaan hän halusi sitä ympäri vuoden.
16:41 And he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
FinnishJuuri hollantilaiset ensimmäisinä purjehtivat Kap Hornin ympäri ja nimesivät sen.
It was Dutch people who first sailed round Cape Horn and gave it its name.
FinnishElintarvikkeiden hinnat ovat kohonneet ympäri maailmaa jo useiden vuosien ajan.
For several years now the world has seen a steady increase in food prices.
FinnishMielestäni on hävettävää, että me naiset emme voi yhdistyä ympäri maailmaa.
I find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world.
FinnishOnko sinulla ystäviä, sukulaisia ja työtovereita eri aikavyöhykkeillä ympäri maailmaa?
Have friends, family, and colleagues in different time zones across the world?
FinnishMeidän on tietenkin myös tuettava ympäri maailman niitä, joiden tulot ovat alhaisia.
Of course, we must also support those on low incomes throughout the world.
FinnishMe haluamme lisätä ympäri vuorokauden toimivia vihjelinjoja ja sähköisiä vartiotorneja.
We want to see the expansion of 24-hour hotlines and electronic watchtowers.
FinnishKorjattavissa olevan yhteiskunnan haamu liikkuu jälleen ympäri Eurooppaa.
The spectre of the repairable society is on the loose once again in Europe.
FinnishTunnemme miljoonien edunsaajien turhautumisen ympäri Euroopan unionia.
We see the frustration of millions of beneficiaries throughout the European Union.
FinnishSama toistuu kaikissa teollistuneissa, varakkaissa maissa ympäri maailman.
And this is matched in every industrialized, wealthy country in the world.
FinnishEläkeläisillä ympäri Euroopan on syytä olla kiitollisia hänelle hänen tekemästään työstä.
Pensioners across Europe have reason to be grateful to him for the work he has done.
FinnishKesäkuun 15. päivästä enteillään merkittävää päivää taistelussa ympäri Euroopan.
15 June promises to be an important day of struggle across Europe.
FinnishKaikista reittilentojen paikoista 85 % myydään ympäri maailmaa itsenäisen TPJ: n kautta.
85 % of all seats on scheduled flights are sold globally via the five independent CRSs.
FinnishNe aiheuttivat laajoja vahinkoja ympäri maata, myös kotialueellani West Midlandsissa.
They caused widespread damage across the country including in my region, the West Midlands.
FinnishNiitä voitaisiin esimerkiksi käyttää puhtaan veden toimittamiseen ihmisille ympäri Euroopan.
It could, for instance, serve to provide people right across Europe with clean water.
FinnishMinulla ei ole rahaa, enkä siis voi liikkua ympäri Eurooppaa.
I am Pantalone, I am poor, I have no money, and so I cannot move throughout Europe.
FinnishMeidän on todettava vastahankaiselle komissiolle, ettei tästä asiasta päästä yli eikä ympäri.
We have to say to the reluctant Commission that this issue will not go away.