FI yhtymä
volume_up
{főnév}

2. üzleti

yhtymä (és: yhtiö)
volume_up
Corp. {fn} [röv.] (Corporation)

3. közgazdaságtan

Se - Xerox-yhtymä - väittää, että se esitteli tapahtuneen tosiasian hitaassa tahdissa.
They - the Xerox Corporation - claim they went through the presentation of a fait accompli in slow motion.
yhtymä (és: konserni)
Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (keskustelu)
European Grouping of Territorial Cooperation (debate)
   – Annan tukeni komission ehdotukselle, jolla perustetaan yhteisön oikeudellinen väline, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä.
   I would like to express my support for the Commission proposal on establishing a Community legal instrument in the form of the European Grouping of Territorial Cooperation.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä on uusi väline, jolla vahvistetaan taloudellista ja sosiaalista koheesiota unionissa.
(ES) Mr President, Commissioner, the European Grouping of Territorial Cooperation is a new tool to strengthen economic and social cohesion in the Union.

Példamondatok a(z) "yhtymä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishEurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (keskustelu)
European Grouping of Territorial Cooperation (debate)
FinnishLisäksi Marks & Spencer -yhtymä on juuri päättänyt lakkauttaa kaikki Ison-Britannian ulkopuoliset eurooppalaiset toimipisteensä.
In addition, Marks & Spencer recently decided to close down all its European outlets outside Great Britain.
FinnishSiksi meidän mielestämme asetusta 1408/71 piti täydentää direktiivillä 83/349, joka määrittelee käsitteen monikansallinen yhtymä.
That is why we thought that Directive 83/349, which defines the term multinational concern , should be added to Regulation No 1408/7.
FinnishYksi mahdollisuus niin ikään olisi perustaa yhtymä hallinnoimaan kaasun kulkua Ukrainan kautta, se olisi nyt nopea ja tärkeä toimenpide.
One possibility would also be to set up a syndicate to administer the flow of gas through Ukraine: that would be a quick and urgent measure.
Finnish   – Annan tukeni komission ehdotukselle, jolla perustetaan yhteisön oikeudellinen väline, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä.
   I would like to express my support for the Commission proposal on establishing a Community legal instrument in the form of the European Grouping of Territorial Cooperation.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä on uusi väline, jolla vahvistetaan taloudellista ja sosiaalista koheesiota unionissa.
(ES) Mr President, Commissioner, the European Grouping of Territorial Cooperation is a new tool to strengthen economic and social cohesion in the Union.
FinnishEurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä on uusi tapa varustaa EU:n eri jäsenvaltioiden alueellisten ja paikallisten viranomaisten väliset yhteistyöryhmät oikeushenkilöllä.
The European Grouping of Territorial Cooperation is a new means of endowing teams for cooperation between regional and local authorities from different EU Member States with legal personality.