finn-angol fordítás erre a szóra: vähemmän

FI

"vähemmän" angol fordítás

EN

FI vähemmän
volume_up
{határozószó}

vähemmän (és: pienempi)
volume_up
less {hsz}
Huomasin tekeväni vähemmän, ajattelevani vähemmän ja tuntevani vähemmän.
And so I began to feel myself doing less and thinking less and feeling less.
Keskuudessamme olisi vähemmän orpoja ja leskiä, vähemmän kärsimystä ja pelkoa.
We would have fewer orphans, fewer widows, less suffering and less fear.
Dieselautot kuluttavat kyllä vähemmän ja tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä.
Diesel vehicles consume less fuel and produce fewer carbon dioxide emissions.

Példamondatok a(z) "vähemmän" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSiinä on esimerkiksi vähemmän jäsenvaltioissa sovellettavia arviointiperusteita.
For example, there are fewer criteria that the Member States will have to apply.
FinnishMiten saadaan enemmän tehokkuutta, parempia tuloksia ja vähemmän byrokratiaa?
How can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
FinnishSaattaisi siis olla parempi laatia vähemmän mutta realistisempia suunnitelmia.
It might be better to have fewer plans, but for those plans to be more realistic.
FinnishEsimerkiksi kassava on monille peruselintarvike, ei vähemmän käytetty ainesosa.
For example, cassava is a staple food for many people, not a minor substance.
FinnishMitä vähemmän poliitikolla on kannatusta, sitä enemmän hän vetoaa kansalaisiin.
The lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
FinnishAlueella ei tarvita lisää asevoimia vaan vähemmän aseita ja vähemmän sotilaita.
The region does not need more armed forces; it needs fewer arms, fewer armed forces.
FinnishTämän vuoksi autoja ostetaan vähemmän, mikä vuorostaan vaikuttaa tuotantoon.
That is why fewer cars are being bought, which, in turn, impacts on production.
FinnishEU:hun tulee vuosittain noin 100 000 uutta opiskelijaa vähemmän kuin Yhdysvaltoihin.
Each year the EU gets around 100 000 fewer new students than the United States.
FinnishYleensä mitä vähemmän tehosteita valitset käytettäväksi, sitä nopeampi yhteys on.
In general, the fewer effects you select, the faster the connection will be.
FinnishSilakkaa ihmisravinnoksi pyytävät kalastajat saavat vähemmän ja pienempää kalaa.
Fisherman who catch herring for human consumption are finding fewer and smaller fish.
FinnishMeillä on suhteellisen korkea asukaskohtainen kulutus mutta vähemmän ylettömyyttä.
We have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.
FinnishToiseksi: vähemmän kehittyneiden alueiden työttömyysaste ei ole juuri pienentynyt.
Secondly: The unemployment rate in the weak regions has not significantly decreased.
FinnishMe mittaamme, olemmeko todella tuottaneet vähemmän kasvihuonekaasuja vai emme.
We will measure to see whether we really have emitted fewer greenhouse gases or not.
FinnishJos emme saa tätä sopimusta, meillä on EU, jossa on vähemmän sosiaalisia oikeuksia.
If we do not get this Treaty, we will have a Europe with fewer social rights.
FinnishToivottavasti ensi istunnon aikana valiokuntien kokouksia on vielä vähemmän.
I hope that, by the next part-session, there will be fewer committee meetings.
FinnishOnnistuminen johtuu siitä, että muodollisuuksiin kuluu silloin aiempaa vähemmän aikaa.
This success is due to the fact that the time spent on formalities can be reduced.
FinnishÄsken myös todettiin, että luokassa 4 on entistäkin vähemmän liikkumavaraa.
It has just been said that Category 4 has become more and more restrictive.
FinnishJos jatkamme näin, seuraavalla vaalikierroksella nähdään entistä vähemmän äänestäjiä.
If we carry on like this, even fewer people will vote in the next round of elections.
FinnishTässä pienet tekijät, pienemmät maat ja vähemmän käytetyt kielet ovat häviäjiä.
That way, the little guys, the smaller countries, and the lesser-used languages lose out.
FinnishIlmeisesti heillä on vähemmän autoja, joten ehkä prosenttiluku on matalampi.
Apparently, they have fewer cars in these countries, so maybe that percentage is lower.