finn-angol fordítás erre a szóra: umpikuja

FI

"umpikuja" angol fordítás

FI umpikuja
volume_up
{főnév}

umpikuja
Tässä mietinnössä omaksuttu suunta on kuitenkin yksinkertaisesti sanottuna umpikuja.
However, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.
This is a dead end.
This is a dead end.
umpikuja
Tässä mietinnössä omaksuttu suunta on kuitenkin yksinkertaisesti sanottuna umpikuja.
However, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.
This is a dead end.
This is a dead end.
umpikuja
volume_up
impasse {fn} [átv.]
Tämä umpikuja vaikeuttaa voimakkaasti edelleen köyhien maiden kehittämistä.
This impasse hampers even further the development of these countries.
Madridin farssi oli umpikuja ja loukkaus diplomatian sääntöjä vastaan.
The farce in Madrid was an impasse, and an insult to diplomatic rules.
Umpikuja nostaa uudelleen esiin iänikuiset puheet kovasta ytimestä.
Finally, this impasse is giving new life to the outdated old ideas of the hard core.
umpikuja
Tämä on umpikuja, josta on päästävä eteenpäin jotain toista kautta.
This is a blind alley and we must find a different way forward.
Toimiminen kaikki tai ei mitään -periaatteella on paitsi asiaankuulumatonta ja vastoin Euroopan unionin henkeä myös tie, joka ei johda mihinkään, umpikuja.
However, playing on the basis of 'all or nothing' is not only irrelevant and not in accord with the spirit of the European Union, but it is also a road to nowhere, a blind alley.
umpikuja (és: umpikatu)
volume_up
close {fn} [GB]
umpikuja
Parlamentti tekee itsensä vain naurettavaksi, jos se vie asian yhteisöjen tuomioistuimeen, missä sitä odottaa umpikuja.
If Parliament wants to go down the cul-de-sac to the Court of Justice, let Parliament prove itself foolish.
umpikuja
volume_up
dead-end street {fn} [idióma]
umpikuja (és: lukkiutunut tilanne)
umpikuja
umpikuja (és: liikenneruuhka)

Példamondatok a(z) "umpikuja" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKolme vuotta kestänyt umpikuja johtuu kiristyksestä, jota parlamentti vastustaa.
Parliament rejects the blackmail that is at the root of this three-year deadlock.
FinnishMuussa tapauksessa umpikuja, jossa pelkäämme olevamme tällä hetkellä, jatkuu.
Otherwise, the deadlock that we fear we are in at the moment will continue.
FinnishTällä estetään teknologinen umpikuja, johon markkinoiden toimijat ovat ajautumassa.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
FinnishSillä juuri sillä tavalla Lähi-idän tämänhetkinen umpikuja voidaan avata.
For precisely that condition will help break the present deadlock in the Middle East.
FinnishKvartetti tarvitsee uutta pontta, nykyinen rauhanprosessin umpikuja edellyttää sitä.
The Quartet needs reinvigoration - the current stalemate in the peace process demands it.
FinnishEuroopan perustuslakia ympäröivä umpikuja edellyttää asianmukaisia toimenpiteitä.
The surrounding the European Constitution requires adequate action.
FinnishPoliittinen umpikuja Hamasin ja Fatahin ja presidentti Abu Mazenin ryhmittymän välillä jatkuu.
The political stalemate between Hamas and Fatah and the President Abu Mazen camp continues.
FinnishMutta se umpikuja, johon olemme neuvotteluissa joutuneet, saattaa meidät toivottomuuden ja huolestuneisuuden tilaan.
But the impasses ahead of us in the negotiations justify pessimism and concern.
FinnishMeitä uhkaa umpikuja, jossa uudistustyö ja myös maatalouspolitiikan uudistus estetään.
We are in danger of deadlock in which the work of reform, including the reform of agricultural policy, is blocked.
Finnish(EN) Välimeren unionin nykyinen umpikuja.
The current stalemate of the Union for the Mediterranean.
FinnishKompromissijärjestelyllä ratkaistiin neuvoston umpikuja ja avattiin ovi neuvotteludirektiivien hyväksymiselle.
This compromise formula broke the deadlock in Council and opened the door to the approval of the negotiating directives.
FinnishVaarana on, että umpikuja saattaa kyseenalaistaa yhden johtavista liikenne- ja teollisuuspoliittisista hankkeistamme.
There is a danger that the deadlock will call into question one of our flagship projects in transport and industrial policy.
FinnishSaamieni tietojen mukaan edessä on kuitenkin yhä umpikuja, vaikka Etiopian hallitus on jo kutsuttu koolle.
However, according to my information, a stalemate still exists despite the fact that the Ethiopian Parliament has already been convened.
FinnishBrysselin kokouksen umpikuja tarkoittaa, ettei neuvosto kokonaisuutena onnistunut pääsemään yksimielisyyteen yhtenäisestä ehdotuksesta.
The deadlock at Brussels means that the Council as a whole failed to reach consensus on a unified proposal.
Finnishensinnäkin: meidän on nopeasti ratkaistava umpikuja Bosnia ja Hertsegovinassa, koska väkivallan puhkeaminen uudelleen on mahdollista
first: we urgently need to break the deadlock in Bosnia and Herzegovina, as a new outbreak of violence is possible;
Finnish5. syyskuuta pidetyn kansanäänestyksen piti purkaa poliittinen umpikuja muuttamalla presidentin valitsemista koskevia sääntöjä.
The referendum of 5 September was meant to resolve the political deadlock by changing the rules for electing the President.
FinnishMoldovan tasavallan tämänhetkinen perustuslaillinen umpikuja on sen vuoksi huolenaihe, johon on puututtava nopeasti ja tehokkaasti.
The current constitutional stalemate in the Republic of Moldova is therefore a concern that must be addressed promptly and efficiently.
FinnishTuloksena on umpikuja.
FinnishMinun mielestäni neljäs osapuolten konferenssi (COP IV) oli kohtalainen menestys, ja siinä onnistuttiin välttämään mahdollinen neuvottelijoiden umpikuja.
In my view, COP IV was a moderate success dragged screaming from the jaws of what might have been a negotiators' deadlock.
FinnishLopuksi korostaisin myös sitä, että neuvoston ja komission on kummankin murrettava nykyinen työllisyys- ja sosiaalipoliittinen umpikuja.
Finally, I would also underline the need for both the Council and the Commission to break the current deadlock in employment and social policy.