finn-angol fordítás erre a szóra: toimeksianto

FI

"toimeksianto" angol fordítás

FI toimeksianto
volume_up
{főnév}

Komissiolla on jo kyseinen toimeksianto, ja se on antanut ehdotuksensa.
The Commission already has that mandate and it has brought forward its proposals.
Vielä yhdestä uudesta tutkimuksesta on annettu toimeksianto.
Another study has been commissioned.
Toinen seikka, jota ei ole muotoiltu selvästi yhteisessä päätöslauselmassa, on väliaikaisen komission toimeksianto.
Another aspect not clearly spelled out in the joint resolution is the remit of the caretaker Commission.
Termille "toimeksianto" ehdotettu määritelmä on paljon tarkempi.
The definition proposed for the term 'assignment ' is far more accurate.

Példamondatok a(z) "toimeksianto" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishToimeksianto sisältyy myös keskusteltavanamme olevaan päätöslauselmaehdotukseen.
This mandate is also set out in the motion for a resolution which we are debating.
FinnishToiseksi, EKP:n olisi vastattava kysymykseen siitä, mikä sen toimeksianto on.
Secondly, there is a question for the ECB to answer about what its mandate is.
FinnishEntisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksianto (
The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (
FinnishNäiden kahden seikan osalta hallitustenvälisen konferenssin toimeksianto on epämääräinen.
On these two points, the mandate of the Intergovernmental Conference remains vague.
FinnishEntisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksianto (keskustelu)
The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (debate)
FinnishPresidentti Saakashvilin toimeksianto on myös koko Georgian kansalle toivon aikaa.
President Saakashvili’s mandate is also a time of great hope for the entire Georgian people.
FinnishKuten Portugalin pääministeri José Sócrates on todennut, meillä on toimeksianto, muttei sopimusta.
As my prime minister, José Sócrates, says, we have a mandate, but not a Treaty.
FinnishMinisterineuvoston yksimielisesti antama toimeksianto on täytetty.
The unanimous mandate given by the Council of Ministers has been fulfilled.
FinnishNeuvostolla on nyt toimeksianto tutkia tarkemmin tämän järjestelmän uudistamista.
The Council has now been given a mandate to give further consideration to the reform of this system.
FinnishVuonna 1996 Europolin huumeyksikkö EDU: n toimeksianto ulotettiin kattamaan myös ihmisten salakuljetus.
In 1996, the EDU's mandate was extended to include the smuggling of human beings.
FinnishSen ei tarvitse olla yksimielinen, ja mielestäni on hyvin tärkeää tehdä toimeksianto.
It does not need to be done unanimously, and I believe that it is very important to set the mandate.
FinnishHallitustenväliselle konferenssille on annettava tarkka toimeksianto, ei avointa valtakirjaa.
We need to give a fixed mandate, not an open-ended one, to the Intergovernmental Conference.
FinnishTätä koskeva toimeksianto hyväksyttiin yleisten asioiden neuvostossa 25. tammikuuta 1999.
On 25 January 1999 the General Affairs Council confirmed this.
FinnishJäsen Berthu, Helsingin Eurooppa-neuvoston antama toimeksianto on selvä, ja toimimme sen mukaisesti.
Mr Berthu, the Helsinki mandate is clear and we are working within this.
FinnishMillainen toimeksianto niille voidaan antaa, mikäli toimeksianto on mahdollinen tässä tilanteessa?
Which mandate can be given to them, providing that a mandate is possible in this situation?
FinnishPäätöslauselmassa YK:lle annetaan erityinen toimeksianto auttaa jälleenrakentamisessa.
The Resolution gives the UN a specific mandate, entrusting it with the task of assisting reconstruction.
FinnishToisin sanoen toimeksianto saadaan mutta itsenäisyydestä ei tarvitse sanoa vielä mitään.
In other words, a mandate will be granted, but there is no need to say anything yet about independence.
FinnishArvoisa puhemies, Goldstonen raportissa pyritään toteuttamaan toimeksianto.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the Goldstone report tries to fulfil the mandate it was given.
FinnishLaekenin toimeksianto on avoin, ja se antaa meille jopa mahdollisuuden lähes kaikkien kysymysten esittämiseen.
The Laeken mandate is an open mandate, and it even allows us to raise almost any issue.
FinnishMeidän on nyt valmisteltava toimeksianto tätä uudistettua sopimusta varten, mikä on mielestämme hyvä asia.
We now have to prepare a mandate for this reform treaty, and we believe that is a good thing.