FI tiivistää
volume_up
[tiivistän|tiivistänyt] {ige}

1. általános

tiivistää (és: tilkitä, hokittaa)
tiivistää
Minua peleissä kiehtoo se, että me voimme ottaa pitkän aikavälin muutokset ja tiivistää ne lyhyen aikavälin kokemuksiksi.
And what's interesting to me about games, in some sense, is that I think we can take a lot of long-term dynamics and compress them into very short-term kind of experiences.
Tämä voidaan tiivistää yksinkertaisesti neljään hyvin selvään alueeseen.
This can be condensed down very simply into four very clear areas.
tiivistää (és: kiteyttää, koteloida)
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, yritän tiivistää paljon asiaa lyhyeen puheenvuoroon.
   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I shall try to encapsulate much in a short space of time.
tiivistää
tiivistää

2. fizika

Tämä voidaan tiivistää yksinkertaisesti neljään hyvin selvään alueeseen.
This can be condensed down very simply into four very clear areas.

3. kémia

tiivistää (és: paksuntaa)

Példamondatok a(z) "tiivistää" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishOlisi omahyväistä yrittää tiivistää Kööpenhaminan huippukokous kahteen minuuttiin.
It would be arrogance to attempt to sum up the Copenhagen Summit in two minutes.
FinnishStrategian laatijat mainitsevat tarpeen tiivistää yhteistyötä Venäjän kanssa.
The authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
FinnishSallinette minun seuraavaksi tiivistää päätelmämme ja suosituksemme neljään kohtaan:
Allow me now to summarise our conclusions and recommendations in four points:
FinnishKaiken tästä aiheesta sanotun voi tiivistää yhteen sanaan: keskeytykseen.
Everything that has been said on this matter can be summarised in one word: hiatus.
FinnishYritän sen vuoksi tiivistää yhteen esille tuotuja asioita ja omia vastauksiani.
So, I shall try to summarize what has been said and my response to it.
FinnishTänään on maaliskuun 8. päivä, ja yritän tiivistää mietintöni kahdeksaan kohtaan.
It is 8 March, and I shall try to summarise my report in eight points.
FinnishIlmastonmuutoskeskustelua ei kuitenkaan voida tiivistää tilastotaisteluksi.
The debate on climate change cannot, however, be boiled down to a battle of statistics.
FinnishValko-Venäjän ja EU:n kansalaisten välisiä yhteyksiä voidaan tiivistää.
People-to-people contacts between Belarus and the EU can be further fostered.
FinnishTarkistus 5 pääosin tiivistää määritelmiä ja se voidaan helposti hyväksyä.
Amendment No 5 mainly tightens up definitions and can be readily accepted.
FinnishAsian huomattava merkitys voidaan tiivistää yhteen sanaan, joka on "yhdentyminen".
The urgency of the matter can be summed up in the word 'convergence'.
FinnishMyös kahdenvälisellä tasolla on varaa lisätä ja tiivistää yhteistyötä.
There is also room to further increase and intensify work at bilateral level.
FinnishEmme voi vain tiivistää rivejämme ja teeskennellä, ettei ongelmaa ole.
The need for continued reform of our and the Commission procedures is urgent.
FinnishTilintarkastustuomioistuimen presidentti tiivistää kommenteissaan tilanteen varsin nasevasti.
The comments from the President of the Court of Auditors sum it up very neatly.
FinnishKaikki voidaan tiivistää seuraavasti: paljon työtä mutta vähän tuloksia.
It can be summarised in just one line: the mountain laboured and gave birth to a mouse.
FinnishNäistä syistä, joita olen yrittänyt tiivistää, ryhmämme äänestää siis mietinnön puolesta.
For the reasons I have attempted briefly to outline, our group will vote for the report.
FinnishItse asiassa voimme tiivistää sen yhteen lauseeseen: MAI muuttaa maailman.
In fact, to coin a phrase, the multilateral agreement on investments will change the world.
FinnishEdistys on kokonaisvaltaista, ja se tiivistää 27 jäsenvaltion EU:ta.
Everything is moving forward and bringing us further into the Union of 27.
FinnishÄänestin mietinnön puolesta, koska olen sitä mieltä, että näitä suhteita pitää tiivistää.
I voted for the motion because I feel that relations should be closer.
FinnishTänään haluan korostaa myös sitä, että Eurooppa ja Yhdysvallat voivat tiivistää yhteistyötään.
Today I want to emphasise also that Europe and America can work more closely together.
FinnishIlmastonmuutos on arka asia, jota ei voida tiivistää iskulauseisiin.
Climate change is a sensitive issue that cannot be reduced to slogans.