finn-angol fordítás erre a szóra: suuri

FI

"suuri" angol fordítás

EN

FI suuri
volume_up
{főnév}

suuri (és: suuruus)
Käsitykseni mukaan on olemassa suuri riski siitä, että EMU voi johtaa juuri tähän.
In my opinion the risk that that will be the consequence of EMU is great.
Tämä on suuri mahdollisuus, koska Eurooppa on täynnä pk-yrityksiä.
Given that Europe is full of SMEs, this is a time of great opportunity.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, vastuunne on siis suuri.
Therefore, your responsibility, Mr President-in-Office of the Council, is great indeed.

Példamondatok a(z) "suuri" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
FinnishArvoisa puhemies, on suuri etuoikeus esitellä tämä mietintö tänään parlamentille.
Mr President, I am indeed privileged today to present this report to Parliament.
FinnishIhmettelenkin, kuinka suuri osa tästä summasta voidaan saada moottoritiemaksuin.
I cannot help wondering how much of this sum can be raised by the motorway tolls.
FinnishTämä on erittäin suuri erehdys, sillä pohjimmiltaan Hamas on terroristijärjestö.
This would be a profound error: Hamas is essentially a terrorist organisation.
FinnishOn suuri ilo tavata jälleen kollegamme paronitar Sarah Ludford töidensä parissa.
It is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
FinnishVäkivaltaisuuksien puhkeaminen jälleen kerran tammikuussa oli suuri murhenäytelmä.
It was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
FinnishErityisen paljon annan arvoa sille, että Venäjä-yhteistyössä nähtiin suuri vaiva.
I especially appreciate the trouble that was gone to over cooperation with Russia.
FinnishToinen suuri ongelma on tämä yksipuolinen suuntautuminen rahoitusmarkkinoihin.
The second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
FinnishTäytäntöönpanotavalla ja -nopeudella on tässä mielestämme siksi suuri merkitys.
We believe that it therefore comes down to the how and when of the changeover.
FinnishTällä hetkellä joitakin tutkimusaloja vaivaa suuri uskonpuute, jopa epätoivo.
At present there is much despondency, even despair in certain areas of research.
FinnishTuotteiden määrä oli lähes yhtä suuri: 393 eri mallista hiirtä 46 yritykseltä.
The variety of products was almost as vast: 393 models of mice from 46 companies.
FinnishHankkeiden tunnistaminen ja vapaaehtoisten hankkiminen on suuri työ itsessään.
Identifying projects and matching them with volunteers is a major task in itself.
FinnishNeljäs asia on Kaukoidän tilanne ja se erittäin suuri tuki, jota sinne maksetaan.
The fourth point is the situation in the Far East and the massive aid given there.
FinnishEJTM tarvitsee myönteisen vastauksen nyt, koska ajalla on hyvin suuri merkitys.
FYROM needs a positive response now, because time is very much of the essence.
FinnishSuuri osa vähiten kehittyneistä maista on Saharan eteläpuolisen Afrikan AKT-maita.
The ACP countries of sub-Saharan Africa are some of the least developed countries.
FinnishSe on suuri ongelma, kuten olemme Sveitsin traagisista tapahtumista huomanneet.
It is a major problem, as we have seen from the tragic events in Switzerland.
FinnishHaluan myös, että asetuksessa sallitaan mahdollisimman suuri alueellinen joustavuus.
I also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
FinnishMerkittävän suuri osa ilmatilasta on edelleen kielletty sotilasliikenteeltä.
Substantial areas of airspace continue to be barred to any but military traffic.
FinnishHappamoitunut vesi lisää myös raskasmetalleja, jotka ovat suuri terveysongelma.
Acidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
FinnishMuistan vielä nuoruudestani, että oman henkilökortin saaminen oli suuri tapaus.
I still remember that it was a major event in my youth to get my own identity card.