finn-angol fordítás erre a szóra: sittemmin

FI

"sittemmin" angol fordítás

FI sittemmin
volume_up
{határozószó}

Esitin sittemmin itse epäilyjä äänestyskorttini toimivuudesta.
I raised myself afterwards the question of the soundness of my voting card.
sittemmin (és: sieltä)

Példamondatok a(z) "sittemmin" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKomission oli sittemmin pakko perääntyä ja ottaa käyttöön kiintiöjärjestelmä.
The Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
FinnishValitettavasti täydennys osoittaa, ettei sittemmin ole tapahtunut mitään parannuksia.
Unfortunately the update shows that no improvements have taken place since then.
FinnishTästä rauhanomaisen ratkaisun vaihtoehdosta on valitettavasti sittemmin luovuttu.
Unfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
FinnishSuhteissamme Kiinan hallitukseen on sittemmin nähty useita käänteitä ja muutoksia.
Since then our relation with the Chinese government has taken many twists and turns.
FinnishKeskustelu on sittemmin muuttunut rationaalisemmaksi, mitä todella tarvittiinkin.
The debate has since become more rational, and it was indeed necessary that it should.
FinnishSittemmin autot ovat vallanneet niistä suuren osan ajokaistoiksi ja parkkipaikoiksi.
Since then, the car has claimed a large proportion of these for driving and parking.
FinnishOlen iloinen voidessani todeta, että tilanne on sittemmin parantunut huomattavasti.
I am happy to say that the situation has improved significantly since then.
Finnish1:02 Sittemmin kirjoitin Esquireen artikkelin radikaalista rehellisyydestä.
1:02 More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
FinnishKyseinen tehdas siirtyi halvemmalle alueelle EU:ssa ja on sittemmin siirtynyt Aasiaan.
This factory moved to a less expensive area of the EU and has since moved to Asia.
FinnishSittemmin on saavutettu paljon, mutta nyt mieleeni hiipii yhä epämukavampi tunne.
A great deal was subsequently achieved, but I am now increasingly feeling uncomfortable.
FinnishSittemmin on kerrottu muista kuolonuhreista, joista osa kuului turvallisuusjoukkoihin.
Since then other fatalities have been reported, including among the security forces.
FinnishOn sanottava, että pääministeri Erdogan on sittemmin pitänyt vaikuttavia puheita.
It must be said that Prime Minister Erdogan has made impressive speeches since that time.
FinnishSittemmin tehtiin kuitenkin lukuisia ehdotuksia, joita en itse keksinyt.
Various proposals were subsequently made, however, which I did not originate.
FinnishSäteilyttäminen on sittemmin jäänyt pois, ja toivomme uuselintarvikkeille käyvän samoin.
It has been in the meantime, and we have the same hopes with regard to novel foods.
FinnishYhteisö on sittemmin päättänyt lisätä tuntuvasti tukeaan HIPC II -aloitteeseen.
The Community has since decided to considerably enhance support for the HIPC II Initiative.
FinnishSittemmin itse asiassa juuri Bulgarian tilanne on herättänyt kasvavaa huolta.
Since then, in fact, it has been Bulgaria that has been the cause of increasing disquiet.
FinnishSittemmin Eutelsat ei ole antanut tyydyttäviä selityksiä lähetysten keskeyttämiselle.
Since then Eutelsat has given no satisfactory explanation of the causes.
FinnishTämä yhteisymmärrys on kuitenkin sittemmin murtunut ja uudistukset ovat pysähdyksissä.
However, this consensus has since collapsed and reforms have been halted.
FinnishKaikki nämä vaikutukset ovat sittemmin joko tapahtuneet tai hyvää vauhtia tapahtumassa.
All of these impacts have since either happened or are now well under way.
FinnishSanoitte sittemmin, että tällainen toiminta on vastoin Euroopan unionin lainsäädäntöä.
You later said that such action would be contrary to European Union law.