finn-angol fordítás erre a szóra: siirtolaisuus

FI

"siirtolaisuus" angol fordítás

FI siirtolaisuus
volume_up
{főnév}

siirtolaisuus (és: maahanmuutto)
Siirtolaisuus on poliittisena kysymyksenä yksinkertainen aihe.
As a policy issue, immigration is simple.
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuva siirtolaisuus on tällä tasolla yksinkertaisesti kestämätöntä.
Immigration to Britain on this level is simply unsustainable.
Perusongelma on olemassa: laiton siirtolaisuus.
The basic evil is there: illegal immigration.

Példamondatok a(z) "siirtolaisuus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnish(DE) Arvoisa puhemies, siirtolaisuus on yksi Euroopan unionin painopistealoista.
(DE) Mr President, migration is one of the priority topics in the European Union.
FinnishSiirtolaisuus saa aikaan suuria ongelmia ja edellyttää hyvää tahtoa ja ponnisteluja.
It is creating enormous problems and drawing on the goodwill and efforts that will be there.
FinnishSiirtolaisuus on ikivanha ilmiö, joka kuitenkin on viime aikoina saanut uudenlaisia piirteitä.
Emigration is an ancient phenomenon but it has recently taken on some new characteristics.
FinnishMietinnössä kieltäydytään tiedostamasta, että siirtolaisuus tapahtuu lähinnä eteläisten valtioiden välillä.
This report refuses to see that migration is primarily a South-South issue.
FinnishToinen uusi aihe AKT:n ja EU:n välisessä sopimuksessa on siirtolaisuus.
Another new theme in the ACP-EU agreement is migration.
FinnishSiirtolaisuus on muuttanut jäsenvaltioita tunnistamattomiksi.
Member States have been changed beyond recognition by migration.
FinnishSiirtolaisuus on lähellä kansalaisten huolenaiheita ja etuja.
Migration is close to the concerns and interests of citizens.
FinnishSiirtolaisuus, sanotaan suoraan, on vahvasti tunteita kuohuttava aihe.
Migration, let us face it, is a very emotive issue.
FinnishToinen tärkeä asia Eurooppa-neuvostossa on siirtolaisuus.
The second major issue for the European Council is migration.
FinnishKyseessä ei ole laillinen vaan laiton siirtolaisuus, joka aiheuttaa polkumyyntiä Euroopan työmarkkinoilla.
It is not legal, but illegal, migration that is the cause of dumping on the European labour market.
FinnishSiirtolaisuus on pääasiassa taloudellista ja paineet siihen vähenevät kehitysmaiden vaurastuessa.
Migration is mainly economic and the pressure to migrate decreases as the prosperity of undeveloped countries improves.
FinnishLaillinen ja laiton siirtolaisuus ovat yhteydessä toisiinsa.
Legal and illegal migration are connected.
FinnishKaiken lisäksi jos siirtolaisuus saa invaasion mittasuhteet, siis invaasion, meidän on kohdattava ongelma.
Furthermore, when the migration takes on the dimension - I repeat - of an invasion, we need to face up to the issue.
FinnishSeuraava kohta on siirtolaisuus ja kehitys.
The second point is migration and development.
FinnishSiirtolaisuus on meille kaikille elintärkeä aihe ja se synnyttää voimakkaita tunteita jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla.
Migration is a subject of vital interest to us all, and that raises strong passions at Member State and Community level.
FinnishAihe: Siirtolaisuus ja Schengen-alue
Subject: Migration and the Schengen area
FinnishPerusajatuksena on se, että kumppanuuden avulla pitäisi löytyä ratkaisuja siirtolaisuuteen kytkemällä siirtolaisuus työllisyyskysymyksiin.
The underlying idea is that the partnership should find solutions to migration by linking it to employment issues.
FinnishEi ole normaalia, että taloudellinen siirtolaisuus kolmansista maista voittaa maiden välisen vapaan liikkuvuuden unionin sisällä.
It is not normal for the economic migration from third countries to outmatch the free movement between countries inside the Union.
FinnishSiirtolaisuus yhdestä maasta toiseen kotipaikkavaltion työttömyyden tai huonojen työolojen takia ei ole sosiaalinen tarve.
Emigration from one country to another because of unemployment or poor working conditions in one's country of origin is not a social need.
FinnishEmme saa unohtaa sitä, että siirtolaisuus johtuu useimmissa tapauksissa köyhyydestä ja että siirtolaisuus luo epävakaisuutta ja konflikteja.
We should not forget that, most of the time, migration is a consequence of poverty and the migration phenomenon itself generates instability and conflicts.