finn-angol fordítás erre a szóra: siellä täällä

FI

"siellä täällä" angol fordítás

FI siellä täällä
volume_up
{határozószó}

siellä täällä (és: noin, suunnilleen, osapuilleen, likimain)
Kyse ei siis ole vain muutamasta reaktorista siellä täällä vaan noin 4 000:sta, 5 000:sta, 6 000:sta tai 7 000 reaktorista.
We are not speaking about one reactor here and one reactor there. We are speaking about 4000, 5000, 6000 or 7000 reactors.
Toiseksi siellä täällä annetaan lausuntoja, joiden mukaan neuvottelut saataisiin mahdollisesti päätökseen juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja.
Secondly, we are hearing statements here and there about the negotiations possibly coming to an end just before the European elections.
Olen pannut hyvin merkille huolen, jota yhä esiintyy siellä täällä eri ryhmien muodosta ja eriytymisestä ja muusta sellaisesta.
I have taken due note of the concern which persists here and there about forms of differentiation - different groups and so on.
Kuitenkin on eristäytyvällä presidentillä siellä täällä omat ystävänsä.
Still, the isolationist President still has his own friends here and there.
Se, että siellä täällä on tyhjiä penkkejä, ei ole merkityksellistä.
The fact that there are spaces here and there is of no interest.
Me saamme vieläkin joskus valituksia, koska tällaista näyttää tapahtuvan siellä täällä.
Now and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.

Hasonló fordítások a(z) "siellä täällä" szóra angolul

siellä határozószó
English
täällä határozószó

Példamondatok a(z) "siellä täällä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishMinulla on sellainen tunne, että siellä täällä tapahtuu hieman epäilyttäviä asioita.
I have the impression that certain things are happening that are a little suspicious.
FinnishSen lisäksi tarkkailemme kuitenkin myös julkista mielipidettä siellä ja täällä.
We are also heeding public opinion in the country as well as in the EU.
FinnishMiinoja on siellä täällä hajallaan yli sata miljoonaa noin 70 valtiossa.
There are still more than a hundred million mines distributed throughout 70 countries.
FinnishNäiden säädösten laadusta voidaan siellä ja täällä tinkiä, mutta suurin ongelma ei ole siinä.
The quality of these rules is sometimes questionable, but that is not the main difficulty.
FinnishHe ovat sanoneet minulle seuraavaa: "sitä tapahtuu siellä, kuten myös täällä Beirutissa" .
They tell me, they write to me: ' the same thing will happen to you in France as happened in Beirut' .
FinnishTarkoitan niitä muutamia asuntovaunuja, joita on siellä täällä hajallaan joillakin Länsirannan vuorilla.
I have in mind the small number of caravans scattered across a few hills on the West Bank.
FinnishEsittelijä painottaa säännöllisesti siellä täällä ajatusta uusista haasteista ja yleisistä intresseistä.
The rapporteur from time to time stresses, with a certain regularity, the concept of "new global challenges".
FinnishSiellä täällä kuulee nykyisin, että järjestelmä on vanhentunut, pölyttynyt, hajanainen tai liian kallis.
And now we often hear it said, in various quarters, that this system is old-fashioned, out of date and too expensive.
FinnishUskon, että parlamentin enemmistö kannattaa näiden muutamien siellä täällä esiintyvien ehdollisten näkökohtien poistamista.
I think that there was a majority in Parliament to eliminate the few remaining conditional statements.
FinnishEn usko, että tästä aiheesta on mahdollista äänestää ryhmittäin, kuten olen kuullut siellä täällä sanottavan.
It strikes me that this is a subject on which it is not possible to have a Group vote, as I have heard suggested now and again.
FinnishMutta siellä sun täällä uhkaa taantumus.
But there are still risks of regression.
FinnishSe pitää paikkansa siellä ja täällä.
FinnishOn totta, että ilmassa väreilee jotakin kielteistä: innostus vähenee, siellä täällä Eurooppa-kielteiset puolueet vahvistuvat.
There is, in effect, something unhealthy in the air: enthusiasm is waning and the anti-European parties are gathering support everywhere.
FinnishOlisi kuitenkin tarpeen, että komissio määrittelisi tarkasti, mitä nämä vähimmäisvaatimukset ovat, sillä ne ovat siellä täällä yhteisön lainsäädännössä.
The Commission needs to codify these minimum standards clearly. At present, they are scattered throughout Community legislation.
FinnishPoliittisia lupauksia on tehty vähän siellä täällä, ja niiden perusteella kaikkien olisi määrä ratifioida Nizzan sopimus vuoden 2001 loppuun mennessä.
Political statements have been made in various quarters, claiming that the Treaty of Nice should be ratified by all Member States at the end of 2001.
FinnishTämän asetuksen 8 artiklassa oli puutteita siellä täällä, ja nämä puutteet näyttävät vieläkin suuremmilta kuin vuosi sitten.
Secondly, as regards labelling, article 8 of this regulation was riddled with deficiencies and today these seem even more blatant than they were a year ago.
FinnishNämä meidän puolestamme käytävät viivyttelevät neuvottelut, nämä pienet eri kohdat, jotka ehkä tuovat siellä täällä pienen ratkaisun, eivät kuitenkaan käsittele suurta ongelmaa.
The negotiations that we have allowed to drag on and all these little details that may help to solve small issues fail to get to grips with the main problem.
FinnishJa siellä täällä näyttää orastavan kahden Baltian maan ehdokkaan muodikkaaksi tekeminen.
Malta has resubmitted its application, the Commission is envisaging the accession of Turkey under new conditions and there is a renewed possibility of two Baltic applicants being accepted.