finn-angol fordítás erre a szóra: sama

FI

"sama" angol fordítás

EN

FI sama
volume_up
{melléknév}

sama (és: samanlainen)
Sama liike ja sama johtaja ovat olleet vallassa jo lähes puoli vuosisataa.
For nearly half a century, the same movement and the same leader have been in power.
Sama ilmasto, sama kulttuuri, sama uskonto. Suuret erot. Jopa naapurien välillä.
Same climate, same culture, same religion -- huge difference. Even between neighbors.
Sama koskee opposition ja kansalaisyhteiskunnan strategista tukahduttamista.
The same applies to the strategic repression of the opposition and civil society.

Példamondatok a(z) "sama" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
FinnishSama pätee poliisivoimien ja muiden viranomaisten koulutuksen tarpeellisuuteen.
Likewise the necessity for training of police officers and others in authority.
FinnishVapaa liikkuvuus on siten Euroopalle sama asia kuin mitä perusta on rakennukselle.
To put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
FinnishVuotuinen YKHI-inflaatio oli 2,1 prosenttia vuonna 2004 eli sama kuin vuonna 2003.
Overall, the annual HICP inflation was 2.1 %, unchanged from the previous year.
FinnishSama pätee valitettavasti kaikkiin talousarviomenettelyihin vuodesta 2000 lähtien.
Unfortunately, that has been the story of all the budgetary procedures since 2000.
FinnishVälimeren alue ei ole toisarvoinen alue, sillä on sama asema ja sama merkitys.
The Mediterranean is not in the third division, it has equal status and importance.
FinnishEi tarvita ennustajan lahjoja sen toteamiseen, että sama toistuu tänäkin vuonna.
We have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
FinnishKuten juuri muistutitte, äänestyksillä on sama arvo perjantaina kuin torstainakin.
As you rightly say, votes are as important on Friday as they are on Thursday.
FinnishTämä koskee erityisesti Yhdysvaltoja, mutta tilanne tulee olemaan sama Euroopassa.
This applies particularly to America, but it will also be the case in Europe.
FinnishTämä olisi sama kuin jos me rahoittaisimme kyseisen ryhmittymän sodankäyntiä.
This would be equivalent to financing the war effort of that specific faction.
Finnish4:41 Opiskelijoista oli vähemmän hassua, kun sama meno jatkui seuraavalla viikolla.
4:41 They were significantly less entertained when this went on for the next week.
FinnishMeidän on otettava opiksemme ja varmistettava, ettei sama toistu enää koskaan.
We must learn the lessons and we must make sure that it never happens again.
FinnishSe olisi sama kuin katolisen kirkon kardinaaleja kiellettäisiin puhumasta Jumalasta.
It would be like forbidding Cardinals of the Catholic Church to speak of God.
FinnishTilanne on sama, kun kyseessä ovat maaseudulla asuvat ja työskentelevät naiset.
The situation is similar with women living and working in the countryside.
FinnishSama palkka samasta työstä -periaate on pantava täysimääräisesti täytäntöön.
The principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
FinnishSe olisi sama kuin kysyisi lapselta, rakastaako hän enemmän äitiä vai isää.
That would be like asking a child 'who do you love more, your Mummy or your Daddy?'
FinnishSama turvallisuusneuvosto on antanut tästä kysymyksestä samanlaisen päätöslauselman.
It is an identical resolution by an identical council, the Security Council.
FinnishSama tapahtuu nyt. Suuret maat ilmaisevat, ettei eurooppalainen laki kiinnosta niitä.
The larger countries are demonstrating that European law is of no interest to them.
FinnishTeidän hallitseva ideologianne on pohjimmiltaan sama kuin 1960-luvun Rooman klubin.
In fact, your prevailing ideology is that of the Club of Rome of the 1960s.
FinnishSama pätee ulkomaalaisten rikollisten karkottamista koskevaa tuoretta aloitetta.
Likewise, the recent initiative on the deportation of foreign criminals.