finn-angol fordítás erre a szóra: raaka

FI

"raaka" angol fordítás

EN

FI raaka
volume_up
{főnév}

raaka (és: kenttä, aitaus, piha, -tarha)

Példamondatok a(z) "raaka" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKalanjalostusteollisuus on yli 50 prosentin osalta riippuvainen raaka-aineen tuonnista.
The fish-processing industry depends on imports for over 50% of its supplies.
FinnishNykyään hiili ja teräs eivät ole yhdentymisprosessin tärkeimpiä raaka-aineita.
Meanwhile, coal and steel have ceased being the cornerstones of the integration process.
FinnishPVC:tä raaka-aineena on arvioitava perusteellisesti ottamalla huomioon sen koko elinkaari.
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
FinnishToinen pilari koskee kestävämmän raaka-ainehuollon varmistamista Euroopan unionin sisällä.
The second pillar is about ensuring a more sustainable supply within the EU.
FinnishRiskit liittyvät erityisesti energian ja muiden raaka-aineiden kuin öljyn hintakehitykseen.
They relate, in particular, to the evolution of energy and non-oil commodity prices.
FinnishRiskit liittyvät erityisesti energian ja muiden raaka­aineiden kuin öljyn hintakehitykseen.
They relate, in particular, to the evolution of energy and non-oil commodity prices.
FinnishEpätavallista tällä kertaa oli kuitenkin se, että tämä raaka tapahtuma tallennettiin filmille.
It was unusual, however, in that this barbaric behaviour was caught on film.
FinnishJos raaka-aineen hintaa nostetaan, tavaroiden hinta nousee ja kilpailukyky vähenee.
If you raise the cost of a resource, you make goods more expensive and you reduce competitiveness.
FinnishKyse on ennen kaikkea myös siitä, kenellä on hallussaan raaka-aineiden kaivossopimukset.
Above all, it is also about who actually holds the relevant licences to exploit these materials.
FinnishNopeamman inflaation riskit liittyvät raaka-aineiden hintakehitykseen.
Upside risks over the medium term relate, in particular, to the evolution of commodity prices.
FinnishTällainen Sharian eli islamilaisen lain soveltamismuoto on epäoikeudenmukainen, syrjivä ja raaka.
This is an unjust, discriminatory and savage way of applying the Sharia, the Islamic law.
FinnishNiitä liittyy erityisesti talouden kehitysnäkymiin ja raaka-aineiden hintakehitykseen.
They relate, in particular, to the outlook for economic activity and the evolution of commodity prices.
FinnishNiitä liittyy erityisesti talouden kehitysnäkymiin ja raaka-aineiden hintakehitykseen.
They relate, in particular, to the outlook for economic activity and to the evolution of commodity prices.
FinnishTämä hyökkäys oli niin raaka, että Merseysiden poliisi piti asian vuoksi kiireellisen lehdistökokouksen.
So vicious was this attack that Merseyside police called for an urgent press conference.
FinnishNe ovat kaikki jo muokattuja ja jalostettuja tuotteita, joiden raaka-aineina ovat pelkästään maataloustuotteet.
These are all pre-processed products derived solely from agricultural products.
FinnishMeidän on saatava paras mahdollinen hyöty omista raaka-ainevaroistamme.
We must make the best possible use of our own resources.
FinnishElintarvikkeiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet selvästi.
This also applies to the agricultural markets.
FinnishNiitä liittyy erityisesti talouden kehitysnäkymiin ja raaka-aineiden hintojen kehitykseen.
They relate, in particular, to the outlook for economic activity and to the evolution of commodity prices.
FinnishKauppa, jota Kiina ja tietyt muut maat käyvät tällaisilla raaka-aineilla, ei ole avointa.
We have no transparency regarding the trade in such materials engaged in by China and certain other countries.
FinnishLiberaaliryhmän tarkistusehdotus lisää tähän vielä kaksi sanaa eli raaka-aineet ja teknologiat.
The amendment proposed by the Liberal Group adds a further two words, namely materials and technologies.