finn-angol fordítás erre a szóra: pois

FI

"pois" angol fordítás

EN

FI pois
volume_up
{határozószó}

Äkkiä he sanovatkin: pois kaikenlaiset tuet, pois kaikenlainen byrokratia.
Suddenly they are saying: away with all subsidies, away with all bureaucracy.
Kaikki tämä lisää turhaa byrokratiaa, joka säikyttää teollisuuden pois.
All of this creates pointless bureaucracy that frightens industry away.
Voit palauttaa työpöytänäkymän siirtämällä osoittimen pois pikkukuvien päältä.
To restore your desktop view, move the pointer away from the thumbnails.
pois (és: alas, ulos, ylös)
volume_up
off {hsz}
Teidän on vain ostettava huoltoasemalta juoma ja ajettava sitten pois.
All you need to do is to buy a drink at a service station and then drive off.
Sekä valaistus -- valojen kytkeminen päälle tai pois.
And of course, also to the lighting -- turning them on or off.
Nanotasolla sumute peittää pinnan ilmavaipalla, josta vesi kimpoaa pois.
At the nano level, the spray covers a surface with an umbrella of air so that water bounces right off.

Példamondatok a(z) "pois" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishIrlantilaiset vastustivat demokraattisen vallan siirtämistä pois kansan käsistä.
They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
FinnishTiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
Do you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
FinnishJoissakin tapauksissa lapset viedään pois kotoaan, koska vanhemmat ovat köyhiä.
There are situations in which children are removed because the parents are poor.
FinnishGlobalisaatio on usko yhteen ideaan, joka sulkee pois vaihtoehtoisia näkemyksiä.
Globalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
FinnishSiksi sanon hyvin selvästi, että on suuri virhe sulkea nämä pois keskustelusta.
That is why I say clearly that it is a big mistake to exclude all these people.
FinnishHaastan neuvoston kertomaan vain tosiasiat ja jättämään pois turhat korulauseet.
I defy the Council to give me the bare facts and leave out the empty rhetoric.
FinnishTavallisesti tämä sisällytetään tarkistukseen, mutta se jäi jostain syystä pois.
This is normally built into an amendment, but for some reason it got left out.
FinnishHyvät kollegat, kuten ryhmäni kanssa on sovittu, vetäydyn pois puhemiesvaalista.
Ladies and gentlemen, as agreed with my group, I am withdrawing my candidacy.
FinnishVaikka mainitsin nämä asiakirjat, se ei tarkoita, että muut suljettaisiin pois.
By mentioning these various documents, I do not want you to think that is the end.
FinnishNämä kaksi asiaa pois lukien voimme yleisesti ottaen kannattaa näitä ehdotuksia.
Apart from these two points, we are able to support the proposals in general.
FinnishTurkin on vedettävä varsinaiset miehitysjoukkonsa pois Kyproksen tasavallasta.
As such, Turkey must withdraw its occupying troops from the Republic of Cyprus.
FinnishDirektiivi vedettiin pois ja korvattiin ehdotuksella, josta keskustelemme tänään.
It was withdrawn and replaced by the proposal which is under discussion today.
FinnishMinulla oli opiskelija-aikoinani professori, joka sanoi: "jos epäilet, jätä pois".
I once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.
FinnishKun pääsin pois, minut diagnosoitiin ja psykiatri määräsi minulle lääkityksen.
Now when I got out, I was diagnosed and I was given medications by a psychiatrist.
FinnishOn tullut aika kitkeä kerralla pois Haitin köyhyyden syvälle juurtuneet syyt.
It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
FinnishÄlkää käsittäkö väärin, tämä direktiivi ei sulje pois kaatopaikkojen käyttöä.
Make no mistake about it, this directive does not rule out landfill as an option.
FinnishValiokunnan ehdotus laajentaa veropohjaa jättämällä pois useimmat poikkeukset.
The committee's proposal broadens the tax base by removing some of the exemptions.
FinnishHenkilö, joka olisi voinut kantaa kortensa kekoon yhteiseksi hyväksi, lähtee pois.
An individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
FinnishMietinnössä asetetut tavoitteet ja niiden perustelut sulkevat toisensa pois.
The objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
FinnishTämä muodostaa kehyksen päätöksille, mutta ei sulje ketään pois markkinoilta.
This forms a framework for decisions, but does not exclude anyone from the market.