finn-angol fordítás erre a szóra: pikku-

FI

"pikku-" angol fordítás

EN

FI pikku-
volume_up
{melléknév}

pikku- (és: pieni)
Jättäkäämme ne inhoa herättävät pikku ryhmittymät rikosoikeuden huoleksi.
We can leave it to the criminal law to deal with these nasty little parties.
Olen liian vanha näihin pikku leikkeihin, eivätkä ne enää edes huvita minua.
I am too old for these little games and, what is more, I no longer find them amusing.
Uidessani näin pikku mustekalan pohjassa.
I was in the gulf, and I was swimming around and saw a little octopus on the bottom.

Példamondatok a(z) "pikku-" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishMielestäni tämä on asia, jota meidänkin pikku hiljaa pitäisi alkaa hoitaa.
I think that this is something we must begin to address in the fullness of time.
FinnishMinun on todellakin sanottava, että tämä alkaa muistuttaa pikku hiljaa nukketeatteria!
This is looking increasingly like a Punch and Judy show, I really do have to say.
FinnishPikku kauppa kulman takana tai kylässä on osa eurooppalaista elämänlaatua.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
FinnishEn myöskään yritä hajottaa mietintöänne yksittäisiin pikku osiin, mikä olisi muuten helppoa.
Nor will I try to dissect his report in detail, although it would be easy to do.
FinnishPresidentti Putin kutsuu vieressä sijaitsevaa Dagestania "pikku-Irakiksi Venäjän kynnyksellä".
President Putin calls neighbouring Dagestan a ‘mini Iraq on Russia’s doorstep’.
FinnishLisäksi YK:n päätöslauselmiin ollaan pikku hiljaa tekemässä muutoksia.
Moreover, improvements to the UN resolutions are now slowly taking place.
FinnishUnionia hallitsevat poliittiset tontut, joilla on täysi työ pitää kiinni omista pikku aarteistaan.
It is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.
FinnishHyönteisiä syövät pikku eläimet joutuvat yhä suurempien ja suurempien eläinten suihin.
But the small animals that eat insects are being eaten by larger animals, still larger animals.
FinnishJuttelin kahden naisen kanssa, jotka ilmaisivat toivovansa, että asiat voisivat pikku hiljaa parantua.
I spoke to two women who expressed the hope that things might slowly get better.
FinnishMikäli meidän puoleltamme vielä löytyy kritiikkiä, se kohdistuu kahteen - sanoisinko - pikku asiaan.
In so far as we still have any criticisms, they relate, I may say, to minor points.
FinnishOlen eri mieltä ainoastaan kahdesta pikku asiasta, jotka esittelijä otti esiin puheenvuoronsa alussa.
I should just like to take issue on two tiny points with which he opened his comments.
FinnishEhdotus lisää riskiä siitä, että kapasiteettia lisätään pikku hiljaa viranomaisten tuella.
This proposal increases the risk that capacity might creep up with the aid of government support.
FinnishVoidaan sanoa, että tammikuun energiakriisistä alkaa pikku hiljaa tulla jokavuotinen ilmiö.
It could be said that the January energy crisis is slowly starting to turn into an annual ritual.
FinnishOnko syytä edetä edelleen pikku hiljaa askel askeleelta, vai onko nyt koittanut hetki tehdä enemmän?
Can we continue with just a gradual, step-by-step method, or has the time come to do more?
FinnishLukuisat kuidut tulevat ulos kehruunystyistä, koska kaikissa nystyissä on pikku putkia.
You can see multiple fibers coming out of the spinnerets, because each spinneret has many spigots on it.
FinnishMinusta tämä parlamentti ei ole saanut aikaan mitään todellista uudistusta vaan enintään pikku-uudistuksen.
And I think that the House has given birth not to a reform but at best a mini-reform.
FinnishLuultavasti kuvittelisitte kuten hän, että nyrjähtänyt ranne on pikku juttu ihmisen elämässä.
Now you would probably imagine, as she did, that a wrist sprain is a trivial event in a person's life.
FinnishHaluan esittää vain muutamia pikku huomioita täydentääkseni mietinnön saamaa laajaa ja myönteistä tukea.
There are just a few further comments I should like to make, however.
FinnishOtamme kuvia pikku alkuräjähdyksistä erilaisilla ilmaisimilla.
We take the pictures of those mini-Big Bangs inside detectors.
FinnishMietintö ei kuulemma ota huomioon pikku yrityksiä. Tämä minun on ehdottomasti kiellettävä.
People have said that the report does not take account of small retailers, a claim which I absolutely reject.